เหล่านาวิกโยธินสหรัฐ

เหล่านาวิกโยธินสหรัฐ (อังกฤษ: United States Marine Corps, ย่อ: USMC) หรือเรียก นาวิกโยธินสหรัฐ เป็นเหล่าทัพหนึ่งของกองทัพสหรัฐซึ่งรับผิดชอบต่อการดำเนินปฏิบัติการรบนอกประเทศ (expeditionary) และสะเทินน้ำสะเทินบก เช่นเดียวกับกองทัพเรือ กองทัพบกและกองทัพอากาศ เหล่านาวิกโยธินเป็นหนึ่งในสี่เหล่าทัพในกระทรวงกลาโหมสหรัฐ และหนึ่งในเจ็ดหน่วยที่แต่งเครื่องแบบของสหรัฐ

ตราเหล่านาวิกโยธินสหรัฐ

เหล่านาวิกโยธินเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงทหารเรือสหรัฐตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1834[1] โดยปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับกองทัพเรือ นาวิกโยธินดำเนินการสถานที่ทั้งบนบกและเรือการสงครามสะเทินน้ำสะเทินบกที่ล่องทะเลในต่างประเทศรอบโลก นอกจากนี้ ฝูงบินการบินยุทธวิธีของนาวิกโยธินหลายฝูง ซึ่งได้แก่ ฝูงบินเข้าตีเครื่องบินขับไล่ของนาวิกโยธิน เป็นหลัก ยังประจำอยู่ในฝูงบินเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือและปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินด้วย[2]

ประวัติศาสตร์ของเหล่านาวิกโยธินเริ่มต้นเมื่อมีการตั้งนาวิกโยธินภาคพื้นทวีป (Continental Marines) สองกองพันเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1775 ในฟิลาเดลเฟีย ให้เป็นเหล่าทัพกำลังทหารราบที่สามารถสู้รบทั้งในทะเลและบนฝั่ง[3] ในยุทธบริเวณแปซิฟิกของสงครามโลกครั้งที่สอง เหล่านาวิกโยธินรับบทบาทนำในการทัพสงครามสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดใหญ่ โดยรุกจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่ง ใน ค.ศ. 2017 เหล่านาวิกโยธินมีกำลังพลประจำการ 186,000 นาย และกำลังพลสำรอง 38,500 นาย เป็นราชการทหารสหรัฐที่เล็กที่สุดในกระทรวงกลาโหมและใช้ระบบยศแบบทหารบกสหรัฐ[4]

อ้างอิง แก้

  1. Hoffman, Colonel Jon T., USMC: A Complete History, Marine Corps Association, Quantico, VA, (2002), p. 57.
  2. John Pike. "Tactical Aviation Integration". globalsecurity.org. สืบค้นเมื่อ 1 April 2015.
  3. "U.S. Marine Corps Decade Timeline".
  4. "United States Armed Force Strength Figures" (PDF). DOD. 31 January 2013. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 5 February 2009.