บูลด็อก เป็นชื่อสำหรับสายพันธุ์ของสุนัขมักเรียกว่า อิงลิชบูลด็อก สายพันธุ์บูลด็อกอื่น ๆ รวมทั้งอเมริกันบูลด็อก, โอลด์อิงลิชบูลด็อก และเฟรนช์บูลด็อก เป็นสุนัขที่มีลักษณะใบหน้าย่นและมีจมูกโด่ง

บูลด็อก
ถิ่นกำเนิดพันธุ์
ถิ่นกำเนิดประเทศอังกฤษ
มาตรฐานพันธุ์
น้ำหนักเพศผู้ 24 - 25 กิโลกรัม / เพศเมีย 22 - 23 กิโลกรัม
ส่วนสูงเพศผู้ 12 - 18 นิ้ว / เพศเมีย 12 - 15 นิ้ว
ลักษณะขนเรียบสั้น และแน่น
สีขนทุกสีของสุนัขในกลุ่มมาสติฟ
จัดอยู่ในกลุ่มกลุ่มสุนัขมาสติฟ
พันธุ์สุนัข