นางอาย (ละครโทรทัศน์)

นางอาย เป็นนวนิยายของ เพ็ญศรี เคียงศิริ[1] หรือที่รู้จักจากนามปากกา "นราวดี" ที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์จากชีวิตจริงของตัวเอง โดยได้ตีพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรี เมื่อปี พ.ศ. 2512 ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แล้วหลายครั้ง โดยถูกนำมาสร้างครั้งแรกในรูปแบบภาพยนตร์ ในปี พ.ศ. 2533 นำแสดงโดย สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, ญาณี ตราโมท, พิมพ์ชนก สุทธาเวศ, วรุฒ วรธรรม, อารดา ศรีสร้อยแก้ว และต่อมาถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์อีก 2 ครั้ง ทางช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2538 นำแสดงโดย จอนนี่ แอนโฟเน่, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, ณัฏฐพล อมรทัต, สวิช เพชรวิเศษศิริ, พรชิตา ณ สงขลา, วิชุดา พินดั้ม และ พ.ศ. 2559 นำแสดงโดย วรินทร ปัญหกาญจน์, ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, จิตรภาณุ กลมแก้ว, ชนกสุดา รักษนาเวส, จักริน ภูริพัฒน์, คาริสา สปริงเก็ตต์, อาริศา หอมกรุ่น, อภัสริญญา แพมเบอร์เกอร์, พรรณปพร ศรีดุรงคธรรมพ์, ภูวดล เวชวงศา, เมธัส ตรีรัตนวารีสิน, ไรวิน ออง

นางอาย
นางอาย2016.jpg
ประเภทละครโทรทัศน์
เขียนโดยบทประพันธ์
เพ็ญศรี เคียงศิริ
แสดงนำภาพยนตร์ พ.ศ. 2533
สันติสุข พรหมศิริ
จินตหรา สุขพัฒน์
ญาณี ตราโมท
พิมพ์ชนก สุทธาเวศ
วรุฒ วรธรรม
อารดา ศรีสร้อยแก้ว
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2538
จอนนี่ แอนโฟเน่
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค
ณัฏฐพล อมรทัต
สวิช เพชรวิเศษศิริ
พรชิตา ณ สงขลา
วิชุดา พินดั้ม
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2559
วรินทร ปัญหกาญจน์
ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์
จิตรภาณุ กลมแก้ว
ชนกสุดา รักษนาเวส
จักริน ภูริพัฒน์
คาริสา สปริงเก็ตต์
อาริศา หอมกรุ่น
อภัสริญญา แพมเบอร์เกอร์
พรรณปพร ศรีดุรงคธรรมพ์
ภูวดล เวชวงศา
เมธัส ตรีรัตนวารีสิน
ไรวิน ออง
ภาษาต้นฉบับภาษาไทย
จำนวนตอนพ.ศ. 2559 : 15 ตอน
การผลิต
สถานที่ถ่ายทำไทย ประเทศไทย
ความยาวตอน2559 : 150 นาที
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่องภาพยนตร์ (พ.ศ. 2533)
ช่อง 3 (พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2559)
การออกอากาศแรกพ.ศ. 2559 : 24 กันยายน พ.ศ. 2559 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559
แหล่งข้อมูลอื่น
เว็บไซต์
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2559
รูปแบบ ภาพยนตร์ 35 มม. ละครโทรทัศน์ ช่อง 3
ผู้สร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ชลลัมพี โปรดักชั่น เมกเกอร์ วาย
บทภาพยนตร์/บทโทรทัศน์ สักกะ จารุจินดา นรอินทร์ ชลนภัสส์ จันทรังษี
วรรณพร รัฐพิทักษ์สันติ
อโนชา ศิลารัตน์ตระกูล
ณันทิชา รุ่งแสง
ผู้กำกับการแสดง สักกะ จารุจินดา ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ ปวันรัตน์ นาคสุริยะ
นักแสดงหลัก
ธนาธิป อักขรา (ธิป) สันติสุข พรหมศิริ จอนนี่ แอนโฟเน่ วรินทร ปัญหกาญจน์
อภิรดี อโณทัย (นาง) จินตหรา สุขพัฒน์ ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์
ชัยพงษ์ ศักดิ์ประเสริฐ ญาณี ตราโมท ณัฏฐพล อมรทัต จิตรภาณุ กลมแก้ว
สินีนาฏ วิริยะพันธ์ (สิ) พิมพ์ชนก สุทธาเวศ พรชิตา ณ สงขลา ชนกสุดา รักษนาเวส
คัมพล ศักดิ์ประเสริฐ วรุฒ วรธรรม สวิช เพชรวิเศษศิริ จักริน ภูริพัฒน์
สายสุดา อักขรานุรักษ์ (สาย) อารดา ศรีสร้อยแก้ว วิชุดา พินดั้ม คาริสา สปริงเก็ตต์
มาเรีย สุชาดา มหาวงศ์พิมพ์ อาริศา หอมกรุ่น
ฮองลัน สิทธิวดี กิตติสิทโธ ชลิดา เอื้อบำรุงจิต อภัสริญญา แพมเบอร์เกอร์
จรรยา สุชีรา พรหมดิเรก บุณฑรีก์ จิตรีงาม
จอยคาม วาสนา เอี่ยมสุนทรวิทย์ พรรณปพร ศรีดุรงคธรรมพ์
มีนา ดลยา อมลัษเฐียร์ ไรวิน ออง
มามุ อาษา กำธร จิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต
มนตรี เชาวพี ทองทาบ กัณฐ์อเนก นัยนาประเสริฐ
ปีเตอร์ จักรพรรณ ติดชัยภูมิ ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์
เดวิด ดนัย ศรีภิญโญ เอกวุฒิ รัตนโสภณ ภูวดล เวชวงศา
คริส เกียรพิก้อง กาญจนหิรัญ ณัชพงศ์พล สุดดี
นายแพทย์ ทัศนัย ศักดิ์ประเสริฐ กฤษณ์ ศุกระมงคล นึกคิด บุญทอง เมธัส ตรีรัตนวารีสิน
นักแสดงสมทบ
เรเวอร์เร้นท์มาเธอร์เซ็นต์หลุยส์ / คุณแม่อธิการ อำภา ภูษิต มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา อัญชลี จงคดีกิจ
ซิสเตอร์เซ็นต์ออเดรย์ แครอล สุทัศน์ ณ อยุธยา โฉมฉาย ฉัตรวิไล
ซิสเตอร์เซ็นต์ฟรานซิส อัญชลี ไชยศิริ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
ซิสเตอร์เซ็นต์เทเรซาร์ (อนงค์ / ทาริกา) แคทรียา กาญจนโรจน์ สโรชา วาทิตตพันธ์
ซิสเตอร์เซ็นต์ปอนลีน อมรา อัศวนนท์ อมรา อัศวนนท์ พุทธชาด พงศ์สุชาติ
ซิสเตอร์เซ็นต์มาการิต้า วราพรรณ หงุ่ยตระกูล นนทิยา จิวบางป่า
ซิสเตอร์เซ็นต์เซนต์ริต้า ปวันรัตน์ นาคสุริยะ ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์
ซิสเตอร์เซ็นต์มาธาร์ พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์ -
เมษา ดาเรศ อมลัษเฐียร์ -
ซาเรีย วริศรา แสงสวัสดิ์ กัญญารัตน์ สุนทรนันท์
เพ็กกี้ แพททิเซีย ไรแมนส์ -
หลิว ต่อตระกูล จันทิมา -
เด่นชาติ อโณทัย เกรียงไกร อุณหะนันทน์ เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
เอมอร อโณทัย สุดารัตน์ เดชากุล ดวงใจ หทัยกาญจน์ ขวัญฤดี กลมกล่อม
พิทักษ์ ศักดิ์ประเสริฐ ชลวิทย์ สุขอุดม วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล กรุณพล เทียนสุวรรณ
อัครา วิริยะพันธ์ รอน บรรจงสร้าง
คุณนายนวลใย ปรารถนา บรรจงสร้าง นีรนุช ปัทมสูต วิชุดา พินดัม
สายสนม ปริศนา กล่ำพินิจ สุกัญญา นาคสนธิ์ สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ
ป้าทับทิม วิยะดา อุมารินทร์ พงษ์ลดา พิมลพรรณ ปาริฉัตร สัชฌุกร
บันลือ (แบร์รี่) ศรัทธา ศรัทธาทิพย์
เหวิ่น (พ่อของจอยคาม) ปริญญ์ วิกรานต์
ลี่ (แม่ของจอยคาม) ศราวรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร วราพรรณ หงุ่ยตระกูล
พอล โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว
นักแสดงรับเชิญ
ดุจเดือน ศักดิ์ประเสริฐ รัญญา ศิยานนท์ ปวันรัตน์ นาคสุริยะ
บราสเทอร์ จอห์น (ผู้อำนวยการโรงเรียน) เคน สตรุทเกอร์ -
เด่นชาติ (วัยรุ่น) สมิทธิ ลิขิตมาศกุล
เจตน์ ปณิธิ เครือโสภณ
พ่อของเอมอร สิทธิโชค อักษรนันทน์ -
พิทักษ์ (วัยรุ่น) ศุภชัย สุวรรณอ่อน
ซิสเตอร์เทเรซ่า (วัยรุ่น) อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา ณหทัย พิจิตรา มิเชล เบอร์แมน
ซิสเตอร์ฟรานซิส (วัยรุ่น) ปัทมา ปานทอง จอย ชวนชื่น ภรภัทรา ทวีพันธุรัตน์
คนที่ขืนใจซิสเตอร์ฟรานซิสตอนวัยรุ่น สรพงษ์ ชาตรี สันติสุข พรหมศิริ ราชวัติ ขลิบเงิน
ปูเป้ ศักดิ์ประเสริฐ (ภรรยาของทัศนัย) ชลธิชา เที่ยงธรรม
โค้ชแชร์บอล สิริรัตน์ ยนต์โยธินกุล
มีเนาะ ภาพินี ศรีมี
นลิซ่า สุภัชญา ลัทธิโสภณกุล
ศยา นภาพร หงสกุล สรัลชนา อภิสมัยมงคล
อภิรดี (วัยเด็ก) ด.ญ.ณภัค เจนจิตรานนท์
สินีนาฏ (วัยเด็ก) ด.ญ.กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ
พ่อของสินีนาฏ สุรจิต บุญญานนท์
ลุงดุล กฤษณ์ พุฒรังษี
พ่อของคริส สหภูมิ โตตรึงทรัพย์
พิธีกรในรายการ วสันต์ อุตตมะโยธิน
หมอณัฐ จักรพันธ์ ตัณฑะสุวรรณะ
บราวนี่ ดนัย จารุจินดา

รางวัลและการเข้าชิงแก้ไข

รางวัล สาขารางวัล ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการตัดสิน
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ [2]
เพลงละครดีเด่น ไม่มีคำว่าสายเกินไป เสนอชื่อเข้าชิง
ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น นางอาย เสนอชื่อเข้าชิง
นักแสดงนำชายดีเด่น วรินทร ปัญหกาญจน์ เสนอชื่อเข้าชิง
นักแสดงนำหญิงดีเด่น ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ เสนอชื่อเข้าชิง

อ้างอิงแก้ไข