นางสาวทองสร้อย เป็นบทประพันธ์ของ รพีพร ถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้ว 5 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2522 ทางช่อง 9 (อัศวิน รัตนประชา กับ เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์) ในปี พ.ศ. 2529 ทางช่อง 5 (อภิชาติ หาลำเจียก สมมาตร ไพรหิรัญ เล่นครึ่งหลัง กับ อลิษา ขจรไชยกุล) ในปี พ.ศ. 2541 ทางช่อง 7 (นุติ เขมะโยธิน กับ กมลชนก โกมลฐิติ) ในปี พ.ศ. 2545 ทางช่อง 3 (พล ตัณฑเสถียร กับ สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา) และในปี พ.ศ. 2558 ทางช่อง 3 (ทฤษฎี สหวงษ์ กับ จิตตาภา แจ่มปฐม)

นางสาวทองสร้อย
ประเภทละครโทรทัศน์
เขียนโดยบทประพันธ์
รพีพร
แสดงนำ(ดูในบทความ)
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอนพ.ศ. 2558 : 12 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างครั้งที่ 1 : รัชฟิล์มทีวี
ครั้งที่ 2 : รัชฟิล์มทีวี
ครั้งที่ 3 : ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น
ครั้งที่ 4 : เมจิก แอ็ดเวอร์เทนเม้นท์
ครั้งที่ 5 : มาสเตอร์ วัน วีดีโอ โปรดักชั่น
สถานที่ถ่ายทำไทย ประเทศไทย
ความยาวตอนพ.ศ. 2558 : 150 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายพ.ศ. 2522: ช่อง 9
พ.ศ. 2529: ช่อง 5
พ.ศ. 2541 : ช่อง 7
พ.ศ. 2545 : สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
พ.ศ. 2558 :สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นักแสดง

แก้
ปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558
สถานีออกอากาศ ช่อง 9 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง 3
ชื่อเรื่อง นางสาวทองสร้อย หนูชื่อทองสร้อยค่ะ นางสาวทองสร้อย
คุณแจ๋วหมายเลข 1
ผู้สร้าง รัชฟิล์มทีวี [1] ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น เมจิก แอ็ดเวอร์เทนเม้นท์ มาสเตอร์ วัน วีดีโอ โปรดักชั่น
บทโทรทัศน์ รพีพร หทัยสยม เพียงสุรางค์ ประสพทรัพย์
(รายา)
ต้นรัก
ผู้กำกับการแสดง เศรษฐา ศิระฉายา สยม สังวริบุตร
สำรวย รักชาติ
ชาคริต พานิชกุล อดุลย์ บุญบุตร [2]
พฤกษ์ เวียงคีรี (คุณกลาง) อัศวิน รัตนประชา อภิชาติ หาลำเจียก
สมมาตร ไพรหิรัญ
นุติ เขมะโยธิน พล ตัณฑเสถียร ทฤษฎี สหวงษ์
ทองสร้อย พงษ์เดชา เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์ อลิษา ขจรไชยกุล กมลชนก โกมลฐิติ สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา จิตตาภา แจ่มปฐม
ทองก้อน พงษ์เดชา ไพโรจน์ สังวริบุตร ไพโรจน์ ใจสิงห์ เมทนี บุรณศิริ
พิกุลแก้ว เวียงคีรี (คุณใหญ่) อมรา อัศวนนท์ จารุวรรณ ปัญโญภาส สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์ ชุดาภา จันทเขตต์ มยุริญ ผ่องผุดพันธ์
ทองโปรย พงษ์เดชา
(ทอง ชีวทรรศน์)
วัชระ สิทธิกูล เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์ ธวัช ทัศนาพลพินิจ สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล
นารี เวียงคีรี (คุณเล็ก) มนัสชนก ส่งศรีสุข หทัยรัตน์ อมตวณิชย์ จุฑาทิพย์ ครุธามาศ รุษยา เกิดฉาย รังสิกานต์ โรจน์ชีวิน
เนรัญญา โคกหินใหญ่ (เน) พิมลา สมุทรกลิน นีรนุช อติพร อัสมา กฮาร สรัลธร คล้ายอุดม
กุลชาติ เกียรติก้องสกุล เอกชัย วริทธิ์ชราพร สมิทธิ ลิขิตมาศกุล
สาทร ศานติ สันติเวชชกุล
ชบา ศิรินุช เพ็ชรอุไร
พุฒิ ถนอม นวลอนันต์ ปิยเกียรติ บุญเรือง สราวุฒิ พุ่มทอง
แหววฤทัย ชัยมงคล (คุณแหวว) ศรีอาภา บางนารถ รัชนู บุญชูดวง มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ อุบลวรรณ บุญรอด ภิชาภัช มหาทิตยากุล
บรรทัด ดลกมล ศรัทธาทิพย์ ทัตพงษ์ พงษทัต สุรินทร คารวุตม์
จิดาภา เหมราช (จีจี้) ปาจรีย์ ณ นคร อัญชสา มงคลสมัย
เฉวียง (เหวียง) จิราวัฒน์ ธนกิตติ์ธนานนท์
เจียรนัย (เจียร) กรรวี แก้วกอ
ศักดิ์สิทธิ์ สินทวี ปริญญ์ วิกรานต์
กุลธิดา เกียรติก้องสกุล (ดาด้า) มาเรีย เกตุเลขา อาคีรา โหมดสกุล
ยอดชาย จักรพันธ์ ตัณฑะสุวรรณะ
คนคุ้มกัน พโยม โตเปลี่ยน
คนคุ้มกัน มานินพันธุ์ ภิญโญปิยวิศว์
พี่ใหญ่ (เฮีย) จิรพงษ์ มากเพชร
นักแสดงรับเชิญ
พิดสะหมัย พงษ์เดชา รสริน จันทรา สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ
ป้าหน่อย น้อย โพธิ์งาม
พยาบาล วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ
นิรมล (ดาว) ภัทรวดี ปิ่นทอง
บอย พิชพงศ์ โสมกุล
นักแสดงหญิงละครในโทรทัศน์ รินลณี ศรีเพ็ญ
นักแสดงชายละครในโทรทัศน์ ธีรเดช เมธาวรายุทธ
พฤกษ์ (วัยเด็ก) ด.ช. วสุธร พันธุ์พาณิชย์
ทองสร้อย (วัยเด็ก) ด.ญ. ณพัศพร บุญธรรมรัตน

อ้างอิง

แก้
  1. การสร้างละคร นางสาวทองสร้อย (รพีพร)
  2. ""มาสเตอร์วัน" บวงสรวง 2 เรื่องรวด "นางสาวทองสร้อย-วัยแสบสาแหรกขาด" : จากเว็บไซต์ Manager Online". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-01-17. สืบค้นเมื่อ 2015-07-28.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้