อันดรูว์อัครทูต[1] (กรีก: Ανδρέας อันเดฺรอัส; อังกฤษ: Andrew แอนดฺรูว) ชาวคาทอลิกเรียกว่านักบุญอันดรูว์ เป็นนักบุญและมรณสักขีในคริสต์ศาสนา เกิดเมื่อราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 1 ที่เมืองเบ็ธไซดาบนฝั่งทะเลกาลิลี และเสียชีวิตโดยการถูกตรึงกางเขนบนกางเขนรูป “X” เมื่อราวกลางหรือปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 ที่เมืองเพ็ทราส์ ในประเทศกรีซปัจจุบัน นักบุญอันดรูว์ เป็นหนึ่งในอัครทูตสิบสององค์ของพระเยซู ในคริสตจักรออร์ทอดอกซ์ เรียกนักบุญอันดรูว์ว่า “Protocletos” หรือ “ผู้ถูกเรียกคนแรก” ชื่อ “แอนดรูว” มาจากภาษากรีกที่แปลว่า “เกียรติ” เช่นเดียวกับชื่อภาษากรีกอื่น ๆ เป็นชื่อที่ชาวยิวใช้กันทั่วไปในระหว่างร้อยถึงสองร้อยปีก่อนคริสต์ศตวรรษ เท่าที่ทราบนักบุญอันดรูว์ไม่มีชื่อบ่งเป็นภาษาฮิบรูและภาษาอราเมอิก

นักบุญแอนดรูว์
“นักบุญอันดรูว์” โดยคามิลโล รุสโคนิ
(Camillo Rusconi)
ที่มหาวิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์รัน ที่กรุงโรม
อัครทูต
เกิดต้นคริสต์ศตวรรษที่ 1
เมืองเบ็ธไซดา ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน
เสียชีวิตกลางหรือปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1
ถูกตรึงกางเขนที่ เมืองเพ็ทราส์ ในประเทศกรีซปัจจุบัน
นิกายโรมันคาทอลิก

ออร์ทอดอกซ์
ลูเทอแรน
แองกลิคัน
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์

คอปติกออร์โธด็อกซ์
วันฉลอง30 พฤศจิกายน
สัญลักษณ์ชายแก่หนวดขาวยาวรุงรังถือหนังสือพระวรสาร หรือม้วนสาร หรือบางครั้งยืนเอนบนการเขนรูปตัว “X”
องค์อุปถัมภ์ชาวทะเล, ชาวประมง, คนขายปลา, คนทำเชือก, นักร้องและนักแสดง, เมืองและประเทศต่าง ๆ

ตามพันธสัญญาใหม่นักบุญแอนดรูว์เป็นลูกของโยนาห์หรือยอห์น (มัทธิว 16:17

ยอห์น 1:42

) เกิดที่เมืองเบ็ธไซดาบนฝั่งทะเลกาลิลี(ยอห์น 1:44 ) และเป็นน้องชายของซีโมนเปโตร เปโตรและอันดรูว์เดิมเป็นชาวประมงฉะนั้นเมื่อพระเยซูเรียกตัวมาเป็นอัครทูตโดยกล่าวว่าเจ้าจงเป็น “ชาวประมงหามนุษย์” (ภาษากรีก: ἁλιείς ἀνθρώπων “halieis anthropon”)[2] เมื่อพระเยซูเริ่มออกเทศนา เปโตรและอันดรูว์ก็อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันที่คาร์เปอร์นาอุม (Capernaum) (มาระโก 1:21–29 )

ในพระวรสารนักบุญยอห์นกล่าวว่าอันดรูว์เป็นสาวกของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมามาก่อนที่จะเป็นสาวกของพระเยซู และตามคำเทศนาของนักบุญจอห์นทำให้นักบุญอันดรูว์และยอห์นมาติดตามพระเยซู (ยอห์น 1:35–40 ) เมี่ออันดรูว์พบพระเยซูก็ทราบทันทีว่าทรงเป็น “พระเมสสิยาห์” และรีบกลับนำพระเยซูไปแนะนำกับนักบุญเปโตรพี่ชาย (ยอห์น 1:41 ) ตั้งแต่นั้นมาสองพี่น้องก็กลายเป็นสาวกของพระเยซู ในระยะต่อมาก็กลายเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระเยซู (ลูกา 5:11

มัทธิว 4:19–20
มาระโก 1:17–18

)

พระวรสารกล่าวว่าแอนดรูว์มีโอกาสได้ร่วมในเหตุการณ์สำคัญ ๆ หลายครั้งเพราะเป็นสาวกที่ใกล้ชิดกับพระเยซูมากกว่าสาวกองค์อื่น ๆ (มาร์ค 13:3

จอห์น 6:8

, 12:22 ) แต่ในกิจการของสาวกเกือบไม่ได้กล่าวถึงแอนดรูว์ (กิจการของสาวก 1:13 )

อ้างอิง

แก้
  1. "มัทธิว 10:4". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-18. สืบค้นเมื่อ 2011-10-17.
  2. Metzger & Coogan (1993) Oxford Companion to the Bible, p 27.

ดูเพิ่ม

แก้