ธิดาฮิเมตาตาไรซูซุ

ธิดาฮิเมตาตาไรซูซุ (ญี่ปุ่น: ヒメタタライスズヒメโรมาจิHimetataraisuzuhime; ? — ?) หรือ ธิดาอิซูเกโยริ (ญี่ปุ่น: ヒメタタライスケヨリヒメโรมาจิIsukeyorihime) จักรพรรดินีองค์แรกของญี่ปุ่นโดยเป็นจักรพรรดินีหรือโคโงในจักรพรรดิจิมมุ ปฐมจักรพรรดิของญี่ปุ่นและเป็นพระราชมารดาในจักรพรรดิซูอิเซ จักรพรรดิองค์ที่ 2

ธิดาฮิเมตาตาไรซูซุ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินี (โคโง)วันที่ 1 เดือน 1 รัชสมัยจักรพรรดิจิมมุ
พระพันปีหลวงวันที่ 1 เดือน 1 รัชสมัยจักรพรรดิซูอิเซ

พระราชสมภพ?
สวรรคต?
พระราชสวามีจักรพรรดิจิมมุ
เจ้าชายทางิชิมิมิ
พระราชบุตรจักรพรรดิซูอิเซ

ต่อมาเมื่อพระสวามีเสด็จสวรรคตพระนางก็กลายเป็นพระชายาของ เจ้าชายทางิชิมิมิ พระราชโอรสองค์ใหญ่ในจักรพรรดิจิมมุ