ธงชาติไลบีเรีย มีรูปลักษณ์ที่เลียนแบบมาจากธงชาติสหรัฐอเมริกา ลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 10 ส่วน ยาว 19 ส่วน พื้นธงเป็นริ้วสีแดงสลับขาวรวม 11 ริ้ว แบ่งเป็นริ้วแดง 6 ริ้ว ริ้วขาว 5 ริ้ว ที่มุมธงบนด้านคันธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสีน้ำเงิน ความกว้างเท่ากับความกว้างของริ้วแดงสลับขาวรวมกัน 5 ริ้ว ภายในพื้นสีน้ำเงินั้นมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวดวงใหญ่ 1 ดวง

ธงชาติไลบีเรีย
การใช้ธงชาติ ensign
สัดส่วนธง10:19
ประกาศใช้ค.ศ. 1847 (177 ปี)
ลักษณะธงริ้วแดงสลับขาวตามแนวนอน 11 ริ้ว มีรูปสีเหลี่ยมจตุรัสสีน้ำเงินและดาวห้าแฉกสีขาวที่มุมธงบนด้านคันธง

เหตุที่ธงชาติไลบีเรียมีลักษณะคล้ายคลึงกับธงชาติสหรัฐอเมริกานั้น ก็เพื่อให้เชื่อมโยงถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้จัดตั้งอาณานิคมไลบีเรียเมื่อปี ค.ศ. 1822 เพื่อเป็นถิ่นฐานทำกินของทาสผิวดำที่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ก่อนจะมอบเอกราชโดยสมบูรณ์ให้ในปี ค.ศ. 1847

ความหมายของสัญลักษณ์ต่างในธงประกอบด้วย ริ้วแดงสลับขาว 11 ริ้ว หมายถึงผู้แทนลงนามในคำประกาศเอกราชของไลบีเรียทั้ง 11 คน สีแดงและสีขาวหมายถึงความกล้าหาญและความเป็นเลิศในด้านคุณธรรม ดาวห้าแฉกสีขาวหมายถึงอิสรภาพของทาสผิวดำ พื้นสีน้ำเงินหมายถึงผืนแผ่นดินของทวีปแอฟริกา

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้