ธงชาติเซียร์ราลีโอน

ธงชาติเซียร์ราลีโอน เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2504 อันเป็นวันประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักร มีลักษณะตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญไว้ว่า ธงนี้เป็นธงสามสีแบ่งตามแนวนอน ประกอบด้วยแถบสีเขียว สีขาว และสีฟ้า สัดส่วนธงโดยรวมกว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน [1]


ธงชาติเซียร์ราลีโอน
การใช้ ธงชาติ, ธงเรือราษฎร์และธงเรือรัฐบาล
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ 27 เมษายน พ.ศ. 2504
ลักษณะ ธงสามแถบแนวนอน พื้นสีเขียว-ขาว-ฟ้า
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ ธงราชการและธงเรือราชการ
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ April 27, 1961
ลักษณะ ลักษณะอย่างธงชาติ ที่ตรงกลางธงมีตราแผ่นดินลายเส้นสีทอง
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ ธงนาวี
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ April 27, 1961
ลักษณะ ธงพื้นขาวมีรูปธงชาติที่มุมธงบนด้านคันธง

ความหมายของสีต่างๆ ในธงชาติ ประกอบด้วย สีเขียวซึ่งหมายถึงภูเขา เกษตรกรรม และทรัพยากรธรรมชาติ สีฟ้าซึ่งได้แก่ความหวังต่อสันติภาพ และสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมและความสามัคคี

อ้างอิง แก้

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-10-10. สืบค้นเมื่อ 2008-04-08.

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้