ธงชาติสาธารณรัฐคาเรเลีย

ธงชาติสาธารณรัฐคาเรเลีย (สาธารณรัฐปกครองตนเองของประเทศรัสเซีย) มีลักษณะเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงแบ่งเป็นแถบแนวนอนสามสี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า และสีเขียว แต่ละแถบนั้นกว้างเท่ากัน

ธงชาติสาธารณรัฐคาเรลียา

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข