ท้าวมหาชมพู เป็นพญาวานรครองกรุงชมพูมีนางแก้วอุดรเป็นมเหสีมี นิลพัท เป็นหลานบุญธรรม เป็นเพื่อนรักกับพาลี เจ้าเมืองขีดขิน มีฤทธิ์มากไม่ยอมไหว้ใครนอกจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งสาม ภายหลังเมื่อรู้ว่าพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามจึงเข้าร่วมทัพด้วย

ท้าวมหาชมพู
ตัวละครใน รามเกียรติ์
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
เผ่าพันธุ์ลิง
เพศผู้
ตำแหน่งกษัตริย์กรุงชมพู
คู่สมรสนางแก้วอุดร
ญาตินิลพัท (หลานบุญธรรม)
มิตรสหายพาลี, สุครีพ, หนุมาน, นิลพัท, พระราม, พระลักษณ์
ศัตรูทศกัณฐ์
สีผิวขาวนวล
อาวุธ
อาวุธพระขรรค์

รูปร่างลักษณะ แก้

ท้าวมหาชมพูมีลักษณะเป็นพญาวานร ปากอ้า ตาโพลง กายสีน้ำเงิน หนึ่งพักตร์ สองกร ทรงชฎายอดชัย มีพระขรรค์เป็นอาวุธ

โคลงภาพรามเกียรติ์ แก้

ชมพูพานเรศท้าว จุฬจักร
ศรีขาบทรงสุรศักดิ์ ใหญ่ล้ำ
สวมชฎาดุจองค์มัฆ พานหเปรียบ เสมอฤๅ
ครองภพชมภูถ้ำ กึ่งหล้ากล้าหาญ ฯ
ขุนภักดีอาษา