ทางเดี่ยว
ทางเดี่ยว

ทางเดี่ยว (อังกฤษ: single-track railway) เป็นทางรถไฟที่มีทางวิ่งเพียงทางเดียว มักใช้กับเส้นทางที่มีรถไฟผ่านน้อยและเส้นทางรถไฟสาขาย่อย สำหรับทางเดี่ยวในประเทศไทย มีประมาณร้อยละ 94

ทางเดี่ยวในเส้นทางรถไฟสายสุพรรณบุรี

ข้อดีและข้อเสีย

แก้

ทางเดี่ยวมีข้อดีคือใช้งบประมาณในการสร้างน้อยกว่าทางคู่ แต่มีข้อเสียคือ ทำให้รถไฟต้องเสียเวลาหลีกกัน โดยเฉพาะสถานที่อยู่ห่างกันมาก ๆ เป็นสาเหตุทำให้รถไฟล่าช้า เช่นทางรถไฟส่วนใหญ่ในประเทศไทย

การสวนทางของรถไฟทางเดี่ยว ต้องสับประแจราง เพื่อให้รถไฟหลีกกันที่สถานีรถไฟเท่านั้น

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้