ทอเลมีที่ 6 หรือ ทอเลมีที่ 6 ฟิโลเมเธอร์ (อังกฤษ: Ptolemy VI Philometor,กรีก: ΠτολεμαῖοςΦιλομήτωρ, Ptolemaios Philomḗtōr ปกครองเป็นเวลาระหว่าง 186-145 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นกษัตริย์แห่งอียิปต์จากราชวงศ์ทอเลมี พระองค์ทรงครอบครอง 180-145 ปีก่อนคริสตกาล

ทอเลมีที่ 6
Ptolemy VI Philometor ring.jpg

พระบรมนามาภิไธย ทอเลมีที่ 6 ฟิโลเมเธอร์
พระปรมาภิไธย ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ
ราชวงศ์ ราชวงศ์ทอเลมี
รัชกาลก่อน ทอเลมีที่ 5
รัชกาลถัดไป ทอเลมีที่ 8
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 185 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต 145 ปีก่อนคริสตกาล
พระราชบิดา ทอเลมีที่ 5
พระราชมารดา คลีโอพัตราที่ 1 ไซรา
พระอัครมเหสี คลีโอพัตราที่ 2
พระราชบุตร กับ คลีโอพัตราที่ 2:
ปโตเลมี ยูพาเธอร์
ทอเลมี
คลีโอพัตรา ธีอา
เบเรนิซ
คลีโอพัตราที่ 3

อ้างอิงแก้ไข