ทอเลมีที่ 6 หรือ ทอเลมีที่ 6 ฟิโลเมเธอร์ (อังกฤษ: Ptolemy VI Philometor,กรีก: ΠτολεμαῖοςΦιλομήτωρ, Ptolemaios Philomḗtōr ปกครองเป็นเวลาระหว่าง 186-145 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นกษัตริย์แห่งอียิปต์จากราชวงศ์ทอเลมี พระองค์ทรงครอบครอง 180-145 ปีก่อนคริสตกาล

ทอเลมีที่ 6

ทอเลมีที่ 6 ฟิโลเมเธอร์
ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ
รัชกาลก่อนหน้าทอเลมีที่ 5
รัชกาลถัดไปทอเลมีที่ 8
พระอัครมเหสีคลีโอพัตราที่ 2
พระราชบุตรกับ คลีโอพัตราที่ 2:
ปโตเลมี ยูพาเธอร์
ทอเลมี
คลีโอพัตรา ธีอา
เบเรนิซ
คลีโอพัตราที่ 3
ราชวงศ์ราชวงศ์ทอเลมี
พระราชบิดาทอเลมีที่ 5
พระราชมารดาคลีโอพัตราที่ 1 ไซรา
ประสูติ185 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต145 ปีก่อนคริสตกาล

อ้างอิง แก้ไข