ทอรัส

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ทอรัส เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ อาจหมายถึง

Torus แก้

Torus สามารถอ่านได้เป็น ทอรัส /tɔrəs/ หรือ โทรัส /toʊrəs/ มาจากภาษาละติน แปลว่า หมอน พหูพจน์เขียนเป็น Tori อ่านว่า ทอไร /tɔraɪ/ หรือ โทไร /toʊraɪ/ [1]

Taurus แก้

Taurus อ่านว่า ทอรัส /tɔrəs/ มาจากภาษาละติน แปลว่า วัวและกระทิง พหูพจน์เขียนเป็น Tauri อ่านว่า ทอไร /tɔraɪ/ [2]

ระวังสับสนกับ Taunus อ่านว่า เทานัส /taʊnəs/

อ้างอิง แก้