ทศนิยม (อังกฤษ: decimal) คือรูปแบบการแสดงจำนวนจริงโดยใช้สัญกรณ์ตำแหน่ง

ภาพรวม แก้

ทศนิยมเป็นวิธีหนึ่งในการแสดงจำนวนที่มากกว่า 0 และน้อยกว่า 1 โดยไม่ใช้เศษส่วน หลักของจำนวนที่ได้จากการหาร 1 ด้วยเลขฐานหลัก N ไป P ครั้ง จะแสดงเป็นทศนิยมตำแหน่งที่ P

ตัวอย่างเช่น ทศนิยมเทียบเท่ากับ 1 ส่วน 100 ของ 1425 เขียนโดยใช้ทศนิยมและ จุดทศนิยม (มหัพภาค หรือ จุลภาค) เป็น

14 . 25
ส่วนจำนวนเต็ม จุดทศนิยม ส่วนทศนิยม

หรือ

14 , 25
ส่วนจำนวนเต็ม จุดทศนิยม ส่วนทศนิยม

ในไทย จุดทศนิยมมักใช้เป็นมหัพภาค ส่วนที่อยู่ทางด้านซ้ายของจุดทศนิยมเรียกว่าส่วนจำนวนเต็ม และหน่วยและหลักสิบจะเขียนจากทางด้านขวา ส่วนที่อยู่ทางขวาของจุดทศนิยมเรียกว่า ส่วนทศนิยม และตัวเลขที่เล็กกว่า 1 จะเขียนตามลำดับจากซ้ายไปหลักที่หนึ่งส่วนสิบและหลักที่หนึ่งส่วนร้อย ในกรณีของตัวเลขข้างต้น หลักสิบคือ 1 หลักหน่วยคือ 4 หลักที่หนึ่งส่วนสิบคือ 2 และหลักที่หนึ่งส่วนร้อยคือ 5 เมื่อแสดงตัวเลขที่น้อยลงไปอีก อาจเพิ่มตัวเลขหลังจากนี้ไปในทำนองเดียวกัน เช่น ตำแหน่งที่หนึ่งในพัน หรือ ตำแหน่งที่หนึ่งหมื่น

การเว้นวรรคส่วนทศนิยม แก้

ตามระบบหน่วยสากล (เอสไอ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่านเมื่อจำนวนหลักมีมาก จะมีการใส่ช่องว่างเว้นวรรค[1][2] ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งฟิสิกส์ จะมีการใช้สัญกรณ์ตามข้อกำหนดของระบบหน่วยสากล (SI)[3]

 • 76 483 522 ไม่ใช่ 76,483,522
 • 43 279.168 29 ไม่ใช่ 43,279.168 29
 • 8012 หรือ 8 012 ไม่ใช่ 8,012
 • 0.491 722 3 ไม่ใช่ 0.4917223 มาก
 • 0.5947 หรือ 0.5947 ไม่ใช่ 0.59 47.
 • 8012.5947 หรือ 8 012.594 7 ไม่ใช่ 8 012.5947 หรือ 8012.594 7

อย่างไรก็ตาม ในบางสาขา เช่น พิมพ์เขียว งบการเงิน และสคริปต์ที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ วิธีนี้ไม่ได้ใช้เสมอไป[1][4]

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างจาก NIST SP811 ([1])[5]

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 国際単位系(SI)第9版(2019)日本語版 เก็บถาวร 2023-06-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 5.4.4 数字の形式および小数点、p.119、産業技術総合研究所、計量標準総合センター、2020年4月
 2. Guide for the Use of the International System of Units (SI)
 3. 例えば、理科年表、2020年版、基礎物理定数表、pp.380-381など、2019年11月20日、ISBN 978-4-621-30426-6
 4. Guide for the Use of the International System of Units (SI)
 5. NIST Guide to the SI, Chapter 10: More on Printing and Using Symbols and Numbers in Scientific and Technical Documents 10.5.3 Grouping digits、Examples: