ทรงสิบสองหน้าไทรออกเมนต์

ทรงสิบสองหน้าไทรออกเมนต์ (อังกฤษ: triaugmented dodecahedron) เป็นทรงหลายหน้า (polyhedron) ที่เกิดจากการนำทรงสิบสองหน้าปรกติ (regular dodecahedron) มาประกอบกับพีระมิดห้าเหลี่ยม (pentagonal pyramid: J2) สามอันบนหน้าของทรงสิบสองหน้านั้น ซึ่งเป็นหน้าที่ไม่อยู่ติดกันหรือตรงข้ามกัน รูปทรงนี้มีหน้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 15 หน้า และหน้ารูปห้าเหลี่ยมปรกติ 9 หน้า รวม 24 หน้า มี 23 จุดยอด 45 ขอบ และเป็นทรงตันจอห์นสันหมายเลข 61 (Johnson solid: J61) (หากพีระมิดอยู่บนหน้าที่ติดกันจะไม่ใช่ทรงนูน และไม่สามารถจัดเป็นทรงตันจอห์นสันด้วย)

ทรงสิบสองหน้าไทรออกเมนต์

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้