[1]รูปห้าเหลี่ยม (อังกฤษ: pentagon) คือ รูปหลายเหลี่ยมที่มีด้าน 5 ด้าน รูปห้าเหลี่ยมปกติ (regular pentagon) คือ รูปห้าเหลี่ยมที่ด้านทุกด้านยาวเท่ากัน และมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากัน (540° คือมุมภายในของรูป)

รูปห้าเหลี่ยม
รูปห้าเหลี่ยมไซคลิก
ขอบและจุดยอด5
รูปห้าเหลี่ยมปกติ
รูปห้าเหลี่ยมปกติ

รูปห้าเหลี่ยมปกติที่ด้านแต่ละด้านยาว a จะมีพื้นที่เท่ากับ

รูปดาวห้าแฉกในรูปห้ามเหลี่ยม
รูปดาวห้าแฉกในรูปห้ามเหลี่ยม

รูปดาวห้าแฉก (pentagram) สามารถสร้างจากรูปห้าเหลี่ยมปกติได้ โดยการลากเส้นตามเส้นทแยงมุม และรูปนี้จะมีความยาวที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนทอง, φ = (1+√5)/2

รูปห้าเหลี่ยมปรกติ

แก้
รูปห้าเหลี่ยมปรกติ
 
รูปห้าเหลี่ยมปรกติ
ชนิดรูปหลายเหลี่ยมปรกติ
ขอบและจุดยอด5
สัญลักษณ์ชเลฟลี{5}
ค็อกซีเตอร์-ดืยน์กิน   
กรุปสมมาตรสมมาตรdihedral (D5), อันดับ 2×5
มุมภายใน (องศา)108°
รูปหลายเหลี่ยมคู่กันตัวมันเอง
สมบัติรูปหลายเหลี่ยมนูน, มีวงกลมล้อมได้, ด้านเท่า, isogonal, isotoxal

การสร้างรูปห้าเหลี่ยม

แก้
 
การสร้างรูปห้าเหลี่ยมปกติ

ยุคลิดได้อธิบายการสร้างรูปห้าเหลี่ยมปกติ โดยใช้ไม้บรรทัดและวงเวียน ไว้ในหนังสือ Elements ตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ได้สร้างทฤษฎีเพื่อพิสูจน์เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยม

  1. "สูตรเกี่ยวกับพื้นที่รูปห้าเหลี่ยม-รูปสิบเหลี่ยม - Sakda yodfai-in". sites.google.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-31. สืบค้นเมื่อ 2021-06-30.