รูปห้าเหลี่ยม

[1]รูปห้าเหลี่ยม (อังกฤษ: pentagon) คือ รูปหลายเหลี่ยมที่มีด้าน 5 ด้าน...รูปห้าเหลี่ยมปกติ (regular pentagon) คือ รูปห้าเหลี่ยมที่ด้านทุกด้านยาวเท่ากัน และมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากัน (540° คือมุมภายในของรูป)

รูปห้าเหลี่ยม
Regular polygon 5.svg
รูปห้าเหลี่ยมปกติ
ชนิดรูปหลายเหลี่ยมปกติ
ขอบและจุดยอด5
สัญลักษณ์ชเลฟลี{5}
ค็อกซีเตอร์-ดืยน์กินCDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.png
กรุปสมมาตรDihedral (D5)
มุมภายใน (องศา)108°
สมบัติconvex, cyclic, equilateral, isogonal, isotoxal
รูปห้าเหลี่ยมปกติ

รูปห้าเหลี่ยมปกติที่ด้านแต่ละด้านยาว a จะมีพื้นที่เท่ากับ

รูปดาวห้าแฉกในรูปห้ามเหลี่ยม

รูปดาวห้าแฉก (pentagram) สามารถสร้างจากรูปห้าเหลี่ยมปกติได้ โดยการลากเส้นตามเส้นทแยงมุม และรูปนี้จะมีความยาวที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนทอง, φ = (1+√5)/2

การสร้างรูปห้าเหลี่ยมแก้ไข

 
การสร้างรูปห้าเหลี่ยมปกติ

ยุคลิดได้อธิบายการสร้างรูปห้าเหลี่ยมปกติ โดยใช้ไม้บรรทัดและวงเวียน ไว้ในหนังสือ Elements ตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ได้สร้างทฤษฎีเพื่อพิสูจน์เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยม

วิกิตำรา มีคู่มือ ตำรา หรือวิธีการเกี่ยวกับ:
รูปห้าเหลี่ยม
  1. "สูตรเกี่ยวกับพื้นที่รูปห้าเหลี่ยม-รูปสิบเหลี่ยม - Sakda yodfai-in". sites.google.com.