พีระมิดห้าเหลี่ยม

พีระมิดห้าเหลี่ยม (อังกฤษ: pentagonal pyramid) คือพีระมิดที่มีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยม และมีหน้าด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม มี 6 จุดยอด 10 ขอบ และหากทุกหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมปกติ (regular polygon) รูปทรงนั้นจะถือเป็นทรงตันจอห์นสันหมายเลข 2 (Johnson solid: J2) ซึ่งรูปทรงดังกล่าวอาจสร้างได้โดยการตัด "ฝา" ของทรงยี่สิบหน้าปรกติ (regular icosahedron) และส่วนที่เหลือก็จะกลายเป็นพีระมิดห้าเหลี่ยมไจโรอีลองเกต (gyroelongated pentagonal pyramid: J11)

พีระมิดห้าเหลี่ยม

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้