ถนนสหกรณ์ (อังกฤษ: Thanon Sahakon) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3423 สายสมุทรสาคร - โคกขาม, ถนนกิจมณี เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรสวนทาง เริ่มต้นจากสะพานมหาชัย (ข้ามคลองมหาชัย) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านวิทยาลัยพลศึกษาสมุทรสาคร หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ถึงทางแยกโค้งยายขาว เลี้ยวซ้ายขนานไปกับคลองพิทยาลงกรณ์ สิ้นสุดที่วัดสหกรณ์โฆษิตาราม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทางรวม 7.137 กิโลเมตร อยู่ในความควบคุมของหมวดการทางสมุทรสาครที่ 2 แขวงการทางสมุทรสาคร ยกเว้นในช่วง 200 เมตรแรกอยู่ในความควบคุมของเทศบาลนครสมุทรสาคร จากจุดดังกล่าวจะมีเส้นทางซึ่งอยู่ในความควบคุมของสำนักงานทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ต่อเนื่องไปยังถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์และถนนบางขุนเทียนชายทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3423
ถนนสหกรณ์ / ถนนกิจมณี
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว7.137 กิโลเมตร (4.435 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือสะพานมหาชัย ใน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ปลายทางทิศใต้ ทช.สค.4008 ใน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง