ถนนคอนแวนต์

ถนนในกรุงเทพมหานคร

ถนนคอนแวนต์ เป็นถนนที่เชื่อมต่อถนนสีลมกับถนนสาทรเหนือ ตั้งอยู่ในแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีขนาดเขตทางกว้าง 15 เมตร ยาว 0.546 กิโลเมตร ขนาดช่องทางจราจร 4 ช่อง มีซอยย่อยคือ ซอยพิพัฒน์ 2 ซอยศาลาแดง 2

ถนนคอนแวนต์

อาคารส่วนใหญ่ภายในซอยเป็นที่ตั้งของสำนักงานจำนวนมาก ทางเท้าทั้งสองฟากมีต้นไม้ให้ความร่มรื่น ทางเท้ากว้างระหว่าง 1.5–3.5 เมตร ในแต่ละพื้นที่ของทางเท้าถูกจับจองด้วยหาบเร่และแผงลอย มีความหนาแน่นในช่วงเที่ยง 12:00–13.00 น. และช่วงเย็น 16:30–17:30 น. ในช่วงเช้ามักเป็นหาบเร่ขายของกินเครื่องดื่ม ส่วนช่วงเย็นมีการตั้งโต๊ะให้มานั่งรับประทานอาหาร โดยเฉพาะช่วงหัวมุมถนนสีลมและกลางซอย ในช่วงกลางคืนมีหาบเร่แผงลอยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลางคืน ดำเนินไปเรื่อยจนประมาณตี 2 จึงเบาบางลง[1]

สถานที่สำคัญแก้ไข

ถนนคอนแวนต์เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โรงเรียนในเครือของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (Soeurs De Saint Paul De Chartres) กลุ่มคณะนักบวชสตรีในคริสตศาสนาที่เดินทางมาจากฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2441 เข้ามาเผยแผ่ศาสนาและช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาลในประเทศไทย เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2447[2]

ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เป็นที่ตั้งของ "อารามคาร์แมล" หรือ "อารามชีมืด" เป็นอารามนักบวชหญิงในคณะคาร์เมไลท์ไม่สวมรองเท้าที่ตัดขาดจากโลกภายนอก อาศัยอยู่เฉพาะในเขตอาราม

นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH) หรือ Bangkok Nursing Home โรงพยาบาลเอกชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่เกิดขึ้นมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้มีสถานรักษาพยาบาลสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ติดกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอชเป็นโบสถ์ไคร้สเชิชหรือคริสตจักรไคร้สเชิชกรุงเทพ โบสถ์ในนิกายแองกลิกัน มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2407 ที่ตั้งเดิมของโบสถ์อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาอีก 40 ปี จึงย้ายมาที่นี่[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ชีวารัตน์ กลับคุณ. "แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านธุรกิจสีลมช่วงถนนคอนแวนต์ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์" (PDF). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.
  2. "รู้จัก "โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์" ทำไมเรียกขานชื่อนี้?". นิว 18.
  3. หนุ่มลูกทุ่ง. "เดินเท้าย่านสีลม ชมกลิ่นอายตะวันตกย่านธุรกิจ". ผู้จัดการออนไลน์.