ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นเดือนที่ 10 ของปี พ.ศ. 2553 วันแรกของเดือนเป็นวันศุกร์ วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันอาทิตย์

สถานีย่อย:เหตุการณ์ปัจจุบันแก้ไข