องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ อาหาร การเกษตร ป่าไม้และประมง ให้ประเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการเกษตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการผลิต ตามการร้องขอของ FAO เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อไป โดยที่ผ่านมาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ตอบแบบสอบถามของ FAO ในเรื่องปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญสำหรับภาคเกษตร รวมถึงพยายามลดปริมาณผู้ยากไร้ขาดอาหาร ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ในนครเกแบ็ก รัฐเกแบ็ก ประเทศแคนาดา และในปี พ.ศ. 2490 ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ วอชิงตัน ดี.ซี. และในปัจจุบันสำนักงานใหญ่อยู่ที่โรม ประเทศอิตาลี


องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ประเภทหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ
รัสพจน์เอฟเอโอ (FAO)
หัวหน้าอธิบดี
Qu Dongyu
สถานะทำงาน
จัดตั้ง16 ตุลาคม 1945; 78 ปีก่อน (1945-10-16)
สำนักงานโรม, อิตาลี
เว็บไซต์www.fao.org
ต้นสังกัดคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 197 ประเทศ มีการประชุมทุก ๆ 2 ปี โดยตัวแทนประเทศและสหภาพยุโรป ซึ่งเลือกสมาชิกสภาผู้บริหาร 49 คน[1] อธิบดีปัจจุบัน คือ Qu Dongyu จากประเทศจีนทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร[2] มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ดูแลเรื่องต่าง ๆ เช่น การเงิน โปรแกรม เกษตรกรรม และการประมง

ประวัติ

แก้

โครงสร้าง

แก้

อธิบดี

แก้

สำนักงาน

แก้
 
สำนักงานใหญ่เอฟเอโอในกรุงโรม ประเทศอิตาลี

สำงานใหญ่เอฟเอโอ

แก้

สำนักงานใหญ่เอฟเอโอของโลกตั้งอยู่ที่โรม ประเทศอิตาลี ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งทำเนียบการพัฒนาของอิตาลีแอฟริกาตะวันออก

สำนักงานภูมิภาค

แก้

สำนักงานย่อย

แก้

สำนักงานประสานงาน

แก้

ทูตสันถวไมตรีเอฟเอโอ

แก้

สมาชิก

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "List of FAO members". fao.org. สืบค้นเมื่อ 15 October 2010.
  2. "Leadership | Food and Agriculture Organization of the United Nations". www.fao.org. สืบค้นเมื่อ 2019-12-31.
  3. "Qu Dongyu of China elected FAO Director-General". Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-08-16. สืบค้นเมื่อ 23 June 2019.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้