ในวงเหนือ เป็นตำบลของอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มีพื้นที่ตำบลเป็นที่ราบสูง ห้อมล้อมด้วยภูเขารูปกระทะ และเป็นแหล่งต้นน้ำสายสำคัญของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว[1][2]

ตำบลในวงเหนือ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nai Wong Nuea
ประเทศไทย
จังหวัดระนอง
อำเภอละอุ่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด36.06 ตร.กม. (13.92 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด1,669 คน
 • ความหนาแน่น46.28 คน/ตร.กม. (119.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 85130
รหัสภูมิศาสตร์850206
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

ตำบลในวงเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ แก้

ตำบลในวงเหนือได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยแยกพื้นที่หมู่ 6 บ้านผาพิง, หมู่ 7 บ้านคอกช้าง และหมู่ 8 บ้านหมอลำ ของตำบลละอุ่นเหนือ มาจัดตั้งเป็น ตำบลในวงเหนือ[3] พร้อมกันกับ ตำบลในวงใต้ โดยคำว่า "ในวง" มาจากลักษณะทางกายภาพที่มีภูเขาล้อมรอบพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นวงนี้

ปัจจุบันมีประชากรแยกย้ายมาทำอาชีพการเกษตร โดยบุกรุกพื้นที่ป่าไม้มาทำสวนกาแฟ และไม้ผล ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ได้อพยพมาจากต่างจังหวัด และต่างภาคเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

ตำบลในวงเหนือแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านผาพิง (Ban Pha Phing) หมู่ 6 (เดิม) โอนมาจากตำบลละอุ่นเหนือ
หมู่ 2 บ้านคอกช้าง (Ban Khok Chang) หมู่ 7 (เดิม) โอนมาจากตำบลละอุ่นเหนือ
หมู่ 3 บ้านหมอลำ (Ban Mo Lam) หมู่ 8 (เดิม) โอนมาจากตำบลละอุ่นเหนือ

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ตำบลในวงเหนือเดิมอยู่ในเขตสภาตำบลในวงเหนือ ต่อมาใน พ.ศ. 2547 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ยุบสภาตำบลในวงเหนือเข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ[4] เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบรวมสภาตำบลที่มีจำนวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น โดยในขณะนั้นสภาตำบลในวงเหนือมีประชากรเพียง 1,136 คน[5]

ประชากร แก้

พื้นที่ตำบลในวงเหนือมีจำนวนประชากร 1,669 คน แบ่งเป็นชาย 878 คน หญิง 791 คน (เดือนธันวาคม 2566)[6] เป็นตำบลที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดอันดับ 3 จาก 7 ตำบลในอำเภอละอุ่น

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้คงเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

* ปี พ.ศ. 2558 มีการรวมผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร ส่งผลให้ข้อมูลจำนวนประชากรปีดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

หมู่บ้าน พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565[6] พ.ศ. 2564[7] พ.ศ. 2563[8] พ.ศ. 2562[9] พ.ศ. 2561[10] พ.ศ. 2560[11] พ.ศ. 2559[12]
คอกช้าง 763 754 730 730 704 698 674 655
ผาพิง 469 468 458 445 427 429 421 401
หมอลำ 437 442 437 427 406 387 388 387
รวม 1,669 1,664 1,625 1,602 1,537 1,514 1,483 1,443

อ้างอิง แก้

 1. "กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๒๐๐ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ [กำหนดให้ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด ในท้องที่ตำบลบางแก้ว ตำบลละอุ่นใต้ ตำบลบางพระใต้ ตำบลละอุ่นเหนือ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น ตำบลทรายแดง ตำบลบางนอน ตำบลหาดส้มแป้น ตำบลบางริ้น ตำบลหงาว ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง และตำบลกะเปอร์ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (58 ก): (ฉบับพิเศษ) 11-12. วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2530
 2. "พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าละอุ่น ป่าราชกรูด และป่าเขาน้ำตกหงาว ในท้องที่ตำบลบางแก้ว ตำบลละอุ่นใต้ ตำบลละอุ่นเหนือ ตำบลบางพระเหนือ ตำบลในวงเหนือ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น ตำบลหาดส้มแป้น ตำบลบางริ้น ตำบลหงาว ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และ ป่าทุ่งระยะ ป่านาสัก ป่าเขาตังอา ป่าคลองโชน ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง ในท้องที่ตำบลช่องไม้แก้ว ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี ตำบลนาขา ตำบลวังตะกอ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน และตำบลปังหวาน ตำบลพระรักษ์ ตำบลพะโต๊ะ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (44 ก): 13–15. วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2542
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (2 ง): 91–95. วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2539
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 75 ง): 7–10. วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
 5. ประชากรรายตำบลในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (เขตตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง) สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567
 6. 6.0 6.1 กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [2] 2564. สืบค้น 18 มีนาคม 2564.
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [3] 2563. สืบค้น 10 มกราคม 2563.
 9. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0032.PDF 2562. สืบค้น 12 กุมภาพันธ์ 2562.
 10. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/041/22.PDF 2561. สืบค้น 26 กุมภาพันธ์ 2561.
 11. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat59.htm 2560. สืบค้น 3 มีนาคม 2560.
 12. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm 2558. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.