ตำบลแม่เย็น

ตำบลในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

ตำบลแม่เย็น เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ภูมิศาสตร์

แก้

ตำบลแม่เย็นตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอพาน ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ราบระหว่างภูเขา ตำบลแม่เย็นมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ประวัติ

แก้

ตำบลแม่เย็น ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 โดยแยกมาจากตำบลฝั่งตื้น เดิมมีหมู่บ้านทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ต่อมามีพระบรมราชบัญญัติปกครองท้องที่บังคับใช้ นายจันทร์แก้ว เชื้อเมืองพาน ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลแม่เย็น ในปี พ.ศ. 2475 และต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้แยกตำบลแม่เย็นออกไปอีกหนึ่งตำบลคือ ตำบลทานตะวัน ปัจจุบันตำบลแม่เย็นจึงมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน

หมู่บ้าน

แก้

ตำบลแม่เย็นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน

 1. หมู่ที่ 1 บ้านปูแกง (Pukaeng)
 2. หมู่ที่ 2 บ้านสันกอง (Sunkong)
 3. หมู่ที่ 3 บ้านแม่เย็น (Mea Yen)
 4. หมู่ที่ 4 บ้านป่าสักเหนือ (Pa Sak Nuea)
 5. หมู่ที่ 5 บ้านแม่เย็นกลาง (Mae Yen Klang)
 6. หมู่ที่ 6 บ้านสันไม้ฮาม (Sun Maiham)
 7. หมู่ที่ 7 บ้านสันต้นแหน (Sun Tonhean)
 8. หมู่ที่ 8 บ้านดงน้ำล้อม (Dong Nam Lom)
 9. หมู่ที่ 9 บ้านสุขสันติ (Suk Sun Ti)
 10. หมู่ที่ 10 บ้านอิงดอย (Eingdoi)
 11. หมู่ที่ 11 บ้านดงดอนเต้า (Dong Don Tao)

สถานที่สำคัญ

แก้

โรงเรียน

แก้

โรงเรียนประถม สพฐ.

แก้

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

แก้

สาธารณสุข

แก้
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แม่เย็น

ธนาคารและรัฐวิสาหกิจ

แก้
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาแม่เย็น

อ้างอิง

แก้