ตำบลลีเล็ด

ตำบลในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ลีเล็ด เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ตำบลลีเล็ด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Li Let
ประเทศไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอพุนพิน
พื้นที่
 • ทั้งหมด26.6 ตร.กม. (10.3 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2548)
 • ทั้งหมด3,992 คน
 • ความหนาแน่น150.07 คน/ตร.กม. (388.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 84130
รหัสภูมิศาสตร์841703
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภูมิศาสตร์

แก้

ลีเล็ดเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอ มีองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ดเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการการพัฒนาในระดับตำบล หน่วยงานดังกล่าวตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร การเดินทางจากอำเภอมาทาง ถนนพุนพิน-ไชยา ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงสามแยกทุ่งโพธ์ เลี้ยวขวามาทางถนนทุ่งโพธิ์-บางพลา ประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ดซึ่งตั้งอยู่ทางด้านขวามือ ตำบลลีเล็ดมีเนื้อที่ประมาณ 26.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,661 ไร่ หรือ 26.6 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

แก้

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่าน คือคลองพุนพิน ฤดูฝนพื้นที่ส่วนใหญ่น้ำท่วมถึง มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล เหมาะสำหรับทำการประมง สภาพภูมิอากาศ ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทำให้มีช่วงฤดูฝนยาวนานและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทำให้ฤดูร้อนและฤดูฝนระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ฤดูฝนน้ำมากเกินไป และฤดูร้อนเกิดการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค

อาณาเขต

แก้

อ้างอิง

แก้