ตำบลร้องเข็ม

ตำบลในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ประเทศไทย

ตำบลร้องเข็ม เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง

ตำบลร้องเข็ม
อักษรไทยตำบลร้องเข็ม
อักษรโรมันTambon Rong Khem
จังหวัดแพร่
อำเภอร้องกวาง
ประชากร (2552)
 • ทั้งหมด5,089 คน[1] คน
รหัสภูมิศาสตร์540204
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งแก้ไข

ทิศเหนือติดต่อตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง ทิศตะวันออกติดต่อตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง ทิศใต้ติดต่อตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง ทิศตะวันตกติดต่อตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง และตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

ตำบลร้องเข็มแบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ 1 บ้านร้องเข็ม
  • หมู่ 2 บ้านร้องเข็ม
  • หมู่ 3 บ้านน้ำโค้ง
  • หมู่ 4 บ้านดอนมูล
  • หมู่ 5 บ้านใหม่จัดสรร
  • หมู่ 6 บ้านปากทาง
  • หมู่ 7 บ้านร้องเข็ม
  • หมู่ 8 บ้านหัวดง
  • หมู่ 9 บ้านร้องเข็มกลาง

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

แบ่งการปกครองเป็น 1 เทศบาลตำบล คือ เทศบาลตำบลร้องกวาง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลร้องเข็มทั้งหมด

สถานที่สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข