ตำบลทุ่งศรี

ตำบลในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ประเทศไทย

ตำบลทุ่งศรี เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง

ตำบลทุ่งศรี
อักษรไทยตำบลทุ่งศรี
อักษรโรมันTambon Thung Si
จังหวัดแพร่
อำเภอร้องกวาง
ประชากร (2552)
 • ทั้งหมด3,315 คน[1] คน
รหัสภูมิศาสตร์540207
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งแก้ไข

ทิศเหนือติดต่อตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง ทิศตะวันออกติดต่อตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง ทิศใต้ติดต่อตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง ทิศตะวันตกติดต่อตำบลร้องเข็ม และตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง

การปกครองภูมิภาคแก้ไข

ตำบลทุ่งศรีแบ่งออกเป็น 5 หมู่คือ

  • หมู่ 1 บ้านวังหม้อ
  • หมู่ 2 บ้านผาราง
  • หมู่ 3 บ้านทุ่งศรี
  • หมู่ 4 บ้านต้นเดื่อ-ต้นผึ้ง
  • หมู่ 5 บ้านทุ่งศรีปากทาง

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

แบ่งการปกครองเป็น 1 เทศบาลตำบล คือ เทศบาลตำบลร้องกวาง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลทุ่งศรีทั้งหมด

สถานที่สำคัญแก้ไข

  • โรงเรียนบ้านผาราง-วังหม้อ(มิตรประชา) เป็นโรงเรียนประจำตำบลทุ่งศรี

อ้างอิงแก้ไข