ตำบลป่าคาหลวง

ตำบลในอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ประเทศไทย

ป่าคาหลวง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางตอนกลางของอำเภอ เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง

ตำบลป่าคาหลวง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Pa Kha Luang
ประเทศไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอบ้านหลวง
พื้นที่
 • ทั้งหมด39.63 ตร.กม. (15.30 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2553)
 • ทั้งหมด2,850 คน[1] คน
 • ความหนาแน่น71.91 คน/ตร.กม. (186.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55190
รหัสภูมิศาสตร์550302
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งแก้ไข

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ 1 บ้านป่าคา
  • หมู่ 2 บ้านป่าคาใหม่
  • หมู่ 3 บ้านวังยาว
  • หมู่ 4 บ้านนาหวาย
  • หมู่ 5 บ้านนาหวายใหม่

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวงมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลป่าคาหลวงทั้งหมด

สถานที่สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข