ตำบลปากหมาก

ตำบลในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย


ตำบลปากหมาก เป็นตำบลที่มีเนื้อที่ และ ประชากร มากที่สุดในอำเภอไชยา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตภูเขา มีที่ราบค่อนข้างน้อย โดยมีเนื้อที่รวม 475 ตารางกิโลเมตร และจำนวนประชากรประมาณ 10,050 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ ที่ตั้งตำบล มีถนนหลวงสาย 4191 ตัดผ่าน ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไชยาประมาณ 20 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ที่ 1 บ้านลุ่มแร่
  • หมู่ที่ 2 บ้านปากหมาก
  • หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง
  • หมู่ที่ 4 บ้านลุ่ม
  • หมู่ที่ 5 บ้านอ่างทอง
  • หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตาหมิง
  • หมู่ที่ 7 บ้านเขาหลัก
ตำบลปากหมาก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Pak Mak
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอไชยา
ประชากร
 (2554)
 • ทั้งหมด10,050 คน
รหัสไปรษณีย์ 84110
รหัสภูมิศาสตร์840609
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย