ตำบลบุฮม

ตำบลในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประเทศไทย

ตำบลบุฮม ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือสุดเยื้องไปทางทิศตะวันออกของเขตอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับภูเขา สภาพแวดล้อมยังมีความอุดมสมบูรณ์ ติดกับแม่น้ำโขง เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำไร่สวน และทำนาเป็นบางพื้นที่ ตำบลบุฮมเป็นแหล่งส่งออกผลไม้ที่สำคัญแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคาน จนได้รับขนานนามว่าเป็น "เมืองผลไม้ตลอดปี"

ตำบลบุฮม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Buhom
คำขวัญ: 
ดินแดนผลไม้ปลอดสารพิษ ผลผลิตตลอดปี ประเพณีบุญพระเวส งามวิเศษริมฝั่งโขง เชื่อมโยงอินโดจีน
ประเทศ ไทย
จังหวัดเลย
อำเภอเชียงคาน
ประชากร
 (2552)
 • ทั้งหมด7,377 คน
รหัสไปรษณีย์ 42110
รหัสภูมิศาสตร์420306
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภูมิศาสตร์แก้ไข

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

ตำบลบุฮมแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย 11 หมู่ ดังนี้

 • หมู่ 1 บ้านบุฮมล่าง
 • หมู่ 2 บ้านคกเลาเหนือ
 • หมู่ 3 บ้านคกเลาใต้
 • หมู่ 4 บ้านห้วยซวก
 • หมู่ 5 บ้านอุมุง
 • หมู่ 6 บ้านผาแบ่น
 • หมู่ 7 บ้านวัฒนาภิรมย์
 • หมู่ 8 บ้านผาแบ่น
 • หมู่ 9 บ้านบุฮมบน
 • หมู่ 10 บ้านอุมุง
 • หมู่ 11 บ้านผาแบ่น

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ไทยตำบล". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-02-15. สืบค้นเมื่อ 2011-12-24.
 2. บุกเบิกน้ำตกซำทอง