ตะละแม่ศรี (พม่า: တလမည်သီရိ, ออกเสียง: [təla̰ mì θìɹḭ] ตะละหมี่สิริ; หรือ တလမေသီရိ) เป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรเมาะตะมะ-หงสาวดี พระนางเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระยาอู่ รัชกาลที่ 8 และเป็นพระเชษฐภคินีต่างพระมารดาของพระเจ้าราชาธิราช รัชกาลที่ 9

ตะละแม่ศรี
တလမည်သီရိ
ราชินีแห่งล้านนา
ดำรงพระยศป. ค.ศ. 1365 – ป. 1371
ประสูติป. 1350
เมาะตะมะ?
อาณาจักรเมาะตะมะ
สวรรคต?
พะโค
อาณาจักรหงสาวดี
คู่อภิเษกพญากือนา (ป. 1365 – ป. 1371)
สมิงมะราหู (ป. 1372 – 1384)
ราชวงศ์อาณาจักรหงสาวดี
พระราชบิดาพระยาอู่
พระราชมารดานางอำเตียว
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระนางอภิเษกครั้งแรกกับพญากือนาแห่งอาณาจักรล้านนา ประมาณ ค.ศ 1365 - 1371 ต่อมาพระองค์อภิเษกครั้งที่ 2 กับสมิงมะราหู บุตรชายของชัยสุระ ขุนนางผู้ร่ำรวยในราชสำนักและเป็นผู้ถูกขุนนางกล่าวหาว่าเป็นชายชู้กับพระมหาเทวีผู้เป็นพระปิตุจฉา (ป้า)

ตะละแม่ศรีเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวของพระยาอู่กับนางอำเตียว พระนางประสูติที่เมืองเมาะตะมะ ซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหงสาวดี พระนางเป็นพระราชบุตรองค์ใหญ่ของพระยาอู่ มีพระอนุชาและพระขนิษฐาต่างพระมารดา 3 พระองค์คือ พระยาน้อย, ตะละแม่ท้าว และ พ่อขุนเมือง