ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (อังกฤษ:London Stock Exchange) หรือที่รู้จักกันในนามดัชนี FTSE เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1801 เป็นตลาดหุ้นที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก มีที่ตั้งอยู่ที่ย่าน Paternoster Square ใน ลอนดอน

โครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนแก้ไข

  • ตลาดตราสารทุน: ช่วยให้บริษัทจากทั่วโลกมีทุนเพิ่มมากขึ้น มี 4 ตลาดหลัก คือ Alternative Investment Market (AIM),Professional Securities Market (PSM) และ Specialist Fund Market (SFM)
  • อนุพันธ์:ให้ข้อมูลกับธุรกิจอนุพันธ์ ซึ่งมึขึ้นในปี 2003 เพื่อนำเงินสดตราจากสารทุนและตลาดตราสารอนุพันธ์

เวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์แก้ไข

เปิดทำการ 08.00 น.-16.30 น. ทุกวัน ยกเว้น วันเสาร์,วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข