ดีลาเวียร์ดีน

ดีลาเวียร์ดีน (อังกฤษ: Delavirdine)

ดีลาเวียร์ดีน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม