ดิเรก อิงคนินันท์

ดิเรก อิงคนินันท์ (31 ตุลาคม พ.ศ. 2493 - ) ประธานศาลฎีกาคนที่ 42 เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2493[1] สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2515 และเนติบัณฑิตไทย (สอบไล่ได้ลำดับที่ 1)จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2517[2]

ดิเรก อิงคนินันท์
ประธานศาลฎีกา คนที่ 42
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า ไพโรจน์ วายุภาพ
ถัดไป วีระพล ตั้งสุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 31 ตุลาคม พ.ศ. 2493 (72 ปี)
ศาสนา พุทธ

การทำงานแก้ไข

รับราชการครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2520 ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ได้เป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอ่างทอง ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตามลำดับ ได้ทำงานในศาลฎีกาครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2537 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ต่อมาย้ายไปเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 แล้วกลับมาทำงานในศาลอุธรณ์ในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 6 ตามลำดับ ได้กลับมาทำงานในศาลฎีกาอีกครั้งเมื่อพ.ศ. 2548 เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา เลื่อนขึ้นเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกาตามลำดับ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เมื่อพ.ศ. 2556[3] แทนไพโรจน์ วายุภาพ และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2558

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

  • ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555 จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ดิเรก อิงคนินันท์[ลิงก์เสีย] จากเว็บไซต์ www.supremecourt.or.th
  2. ประวัติประธานศาลฎีกา เก็บถาวร 2010-08-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. สำนักประธานศาลฎีกา
  3. “ดิเรก อิงคนินันท์”ผงาดนั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 42. จากเดลินิวส์. วันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2556
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๔, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๒๙๖, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖