ดัชชีอากีแตน (ฝรั่งเศส: Duché d'Aquitaine, ออกเสียง: [dyʃe dakitɛn]; อุตซิตา: Ducat d'Aquitània, ออกเสียง: [dyˈkad dakiˈtaɲɔ]) เป็นดินแดนศักดินาในบริเวณภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันจรดดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำลัวร์ แม้ว่าเขตแดนของดัชชีอากีแตนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในอดีตก่อนหน้านั้นเคยกินอาณาบริเวณเพียงแค่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ (กัสกอญ) และภาคกลางของฝรั่งเศสในปัจจุบัน

ดัชชีอากีแตน

Duché d'Aquitaine (ฝรั่งเศส)
Ducat d'Aquitània (อุตซิตา)
ค.ศ. 602–ค.ศ. 1453
ธงชาติอากีแตน
ธงชาติ
ตราอาร์มราชวงศ์อ็องฌู (ศตวรรษที่ 12)ของอากีแตน
ตราอาร์มราชวงศ์อ็องฌู (ศตวรรษที่ 12)
แผนที่ฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1154
แผนที่ฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1154
สถานะดินแดนศักดินาของราชอาณาจักรแฟรงก์ (ค.ศ. 602–ปลายศตวรรษที่ 7) และเป็นดัชชีเอกราช (ปลายศตวรรษที่ 7–ค.ศ. 769)
ภาษาทั่วไปละตินสมัยกลาง
อุตซิตาเก่า
ศาสนา
คริสต์
การปกครองราชาธิปไตยระบบศักดินา
ดยุกแห่งอากีแตน 
• ค.ศ. 860–866
รานูล์ฟที่ 1 แห่งอากีแตน
• ค.ศ. 1058–1086
กีโยมที่ 8
• ค.ศ. 1126–1137
กีโยมที่ 10
• ค.ศ. 1137–1204
อาลีเยนอร์แห่งอากีแตน
• ค.ศ. 1422–1453
เฮนรีที่ 4 แห่งอากีแตน
ยุคประวัติศาสตร์สมัยกลาง
• ดยุกได้รับการแต่งตั้งโดยกษัตริย์ในราชวงศ์เมรอแว็งเฌียง
ค.ศ. 602
• ผนวกเข้ากับราชอาณาจักรฝรั่งเศส
ค.ศ. 1453
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชอาณาจักรวิซิกอท
รัฐเคาะลีฟะฮ์อุมัยยะฮ์
ราชอาณาจักรแฟรงก์
ดัชชีกุยแยน
ราชอาณาจักรฝรั่งเศส
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศส

ดัชชีอากีแตนก่อตั้งขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 7 เพื่อเป็นดัชชีหนึ่งของราชอาณาจักรแฟรงก์ และต่อมาได้กลายเป็นจังหวัดโรมัน แกลเลียแอควิเทเนีย ในช่วงที่ยังเป็นดัชชีนั้นได้แตกดินแดนออกภายหลังจากการพิชิตของไวโอฟาร์ ดยุกแห่งอากีแตน และได้กลายมาเป็นราชอาณาจักรหนึ่งภายใต้จักรวรรดิการอแล็งเฌียงที่ต่อมาได้ถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรแฟรงก์ตะวันตก อันเป็นผลจากจากสนธิสัญญาแวร์เดิงใน ค.ศ. 843 ต่อมาได้กลับสถานะเป็นดัชชีอีครั้งในสมัยกลางตอนกลาง ซึ่งต่อมากลายเป็นดัชชีที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยได้สวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์แห่งราชวงศ์อ็องฌูแห่งอังกฤษ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการอ้างสิทธิ์ต่อดินแดนในฝรั่งเศส จนทำให้เกิดสงครามร้อยปีขึ้นและต่อมาทำให้ราชอาณาจักรฝรั่งเศสสามารถควบคุมดินแดนที่เคยมีปัญหาด้านการอ้างสิทธิ์ใน ค.ศ. 1450 ดินแดนต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับการปกครองโดยตรงจากพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศส

ดูเพิ่ม แก้

บรรณานุกรม แก้