ดอกบัวคู่ เริ่มกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยเริ่มแรกเป็นห้างขายสมุนไพรเล็กๆ ที่ผลิตและจัดจำหน่ายยาสมุนไพร และหลังจากนั้น บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ผู้ก่อตั้ง เห็นว่าในประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตรายใดที่ผลิตยาสีฟันสมุนไพรขึ้นมา จะมีแต่ยาสีฟันที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเท่านั้น และยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรล้วน จะมีราคาสูง จึงผลิตยาสีฟันที่ผลิตจากสมุนไพรของไทยกว่า 10 ชนิด ใช้ชื่อว่า ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ ภาพใต้สโลแกนที่ว่า "ดอกบัวคู่ ความบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้บอกต่อ"

ในช่วงแรกได้ใช้หน่วยรถขนาดเล็กกระจายไปตามจุดสำคัญต่าง ๆ ขายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง และฝากขายกับร้านค้าทั่วไปควบคู่กันเกือบทั่วประเทศ และมีสื่อโฆษณาทางวิทยุเอเอ็มจนเป็นที่รู้จัก ต่อมาขยายตลาดไปสู่จีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว และในตะวันออกกลาง และกำลังขยายตลาดไปสู่ประเทศในยุโรป ได้แก่ อิตาลี เยอรมนี อังกฤษ

สินค้าของดอกบัวคู่ในปัจจุบัน ยังแตกสาขาไปยัง สบู่, แชมพูสมุนไพร รวมถึงเครื่องดื่มรังนกด้วย

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้