ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์บอดี

ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์บอดี (อังกฤษ: Electronic body music) เรียกย่อ ๆ ว่า EBM หรือ อินดัสเทรียลแดนซ์ (อังกฤษ: Industrial dance) เป็นแนวเพลงที่รวมองค์ประกอบของดนตรีอินดัสเทรียล

อ้างอิง แก้