ซ้าบ 105 (อังกฤษ: Saab 105) ซ้าบ 105 เป็นเครื่องบินรบเอนกประสงค์ กองทัพสวีเดนกำหนดสัญลักษณ์เป็น เอสเค 60 บินเป็นครั้งแรกในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1963 และได้สร้างขึ้นมาอีกหลายรุ่น

 • เอสเค 60 เอ เป็นรุ่นสำหรับฝึก
 • เอสเค 60 บี เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดิน
 • เอสเค 60 ซี เป็นเครื่องบินตรวจการณ์ถ่ายภาพ
ซ้าบ 105

รายละเอียด ซ้าบ 105

แก้

ข้อมูลจำเพาะ[1]

 • ผู้สร้าง บริษัทซ้าบ-สคาเนีย (สวีเดน)
 • ประเภท เจ๊ตเอนกประสงค์ใช้ในภารกิจโจมตี/ฝึก 2 ที่นั่งเคียงกัน
 • เครื่องยนต์ เทอร์โบเจ๊ต เจเนอรัล อีเล็คตริค เจ 85-ยีอี.17 บี ให้แรงขับสถิตเครื่องละ 1,293 กิโลกรัม
 • กางปีก 9.5 เมตร
 • ยาว 10.8 เมตร
 • สูง 2.7 เมตร
 • พื้นที่ปีก 16.3 ตารางเมตร
 • น้ำหนักเปล่า 3,065 กิโลกรัม
 • น้ำหนักวิ่งขึ้น 4,860 กิโลกรัม เมื่อใช้ในภารกิจฝึก
  • 6,500 กิโลกรัม เมื่อบรรทุกอาวุธเต็มที่
 • อัตเร็วขั้นสูงที่ระยะความสูง 10,000 เมตร 970 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อเครื่องบินหนัก 4,330 กิโลกรัม
  • 880 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อเครื่องบินหนัก 5,775 กิโลกรัม
 • อัตราเร็วขั้นสูงที่ระดับน้ำทะเล 875 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อเครื่องหนัก 4,330 กิโลกรัม
  • 820 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อเครื่องหนัก 5,775 กิโลกรัม
 • อัตราไต่ที่ระดับน้ำทะเล 3,400 เมตร/นาที
 • เพดานบินใช้งาน 13,000 เมตร
 • รัศมีทำการรบ
  • เมื่อบรรทุกลูกระเบิด 500 ปอนด์ 6 ลูก
  • 695 กิโลเมตร เมื่อบิน สูง-ต่ำ-สูง
  • 300 กิโลเมตร เมื่อบิน ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ
  • เมื่อบรรทุกระเบิด 500 ปอนด์ 4 ลูก และ ถังเชื้อเพลิงอะไหล่ 2 ถัง
  • 995 กิโลเมตร เมื่อบิน สูง-ต่ำ-สูง
  • 415 กิโลเมตร เมื่อบิน ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ
 • พิสัยบินไกลสุด 2,700 กิโลเมตร
 • อาวุธ ปืนใหญ่อากาศขนาด 30 มม. 2 กระบอก
  • ลูกระเบิดขนาด 500 ปอนด์ 4 ลูก หรือ ลูกระเบิดขนาด 750 ปอนด์ 4 ลูก
  • อาวุธปล่อย ไซด์ไวน์เดอร์ 2 นัด

อ้างอิง

แก้
 1. อภิวัตน์ โควินทรานนท์. อากาศยาน 1979 ฉบับเครื่องบิน. กรุงเทพฯ : เอวิเอชั่น ออบเซิร์ฟเวอร์, 2522.