ช่องแคบบาหลี

ช่องแคบบาหลี (อังกฤษ: Bali Strait) เป็นช่องแคบที่คั่นระหว่างเกาะชวากับเกาะบาหลี เชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียกับทะเลบาหลี ส่วนที่แคบที่สุดมีระยะ 2.4 กิโลเมตร

ช่องแคบบาหลี
ชนิดช่องแคบ
ประเทศในลุ่มน้ำอินโดนีเซีย
ช่วงยาวที่สุด60 กิโลmetres (200,000 feet)
ช่วงกว้างที่สุด2.4 กิโลmetres (7,874 feet 0 inches)
ความลึกโดยเฉลี่ย60 metres (200 feet)
อ้างอิง:Selat Bali: Indonesia National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USA