ช่องคอ

ล้างสารพิษ​ในลำใส้

ในทางกายวิภาคศาสตร์ ช่องคอ (อังกฤษ: throat) เป็นส่วนหน้าของคอ[1] ด้านหน้าต่อกระดูกสันหลัง ประกอบด้วยคอหอย (pharynx) และกล่องเสียง (larynx) โครงสร้างที่สำคัญของช่องคอคือฝาปิดกล่องเสียง (epiglottis) ซึ่งเป็นแผ่นที่แยกหลอดอาหาร (esophagus) และท่อลม (trachea) และป้องกันไม่ให้อาหารหรือเครื่องดื่มตกลงไปในท่อลม

ช่องคอ
(Throat)
แผนภาพของช่องคอมนุษย์
ตัวระบุ
FMA228738
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

ช่องคอประกอบด้วยหลอดเลือดและกล้ามเนื้อคอหอยจำนวนมาก รวมทั้งท่อลมและหลอดอาหาร กระดูกไฮออยด์ (hyoid bone) และกระดูกไหปลาร้า (clavicle) เป็นกระดูกเพียง 2 ชิ้นที่ตั้งอยู่ในช่องคอของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

อ้างอิง

แก้
  1. "eMedicine/Stedman Medical Dictionary Lookup!". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-03. สืบค้นเมื่อ 2008-05-09.