ชเว ฮัง (ราชเลขาโครยอ)

ชเว ฮัง (เกาหลี최항,972-1024) เป็นราชเลขาของพระราชาถึง 3 พระองค์ในสมัย ราชวงศ์โครยอ และมีความจงรักภักดีอย่างมาก

Choe Hang
ฮันกึล
최항
ฮันจา
崔沆
อาร์อาร์Choe Hang
เอ็มอาร์Choi Hang

ประวัติแก้ไข

ชเว ฮัง เกิดเมื่อปี ค.ศ. 972 ในรัชกาล พระเจ้าคยองจง มาจากตระกูลชอยแห่งคยองจู

รับราชการแก้ไข

ในปี ค.ศ. 991 ตรงกับปีที่สิบในรัชกาล พระเจ้าซองจง ขณะอายุได้ 19 ปีเขาได้เข้าสอบ ควากอ เพื่อคัดเลือกเป็นขุนนางปรากฏว่าเขาสอบได้เป็นขุนนางและเป็นผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดในการสอบครั้งนั้น

ผู้จงรักภักดีแก้ไข

เมื่อเข้ารับราชการชเว ฮังได้ทำความดีความชอบในราชการมาเรื่อยๆจนได้เลื่อนขึ้นเป็นราชเลขาเพราะเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์สุจริตและในรัชกาล พระเจ้ามกจง ได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าเขาเป็นหนึ่งในขุนนางไม่กี่คนที่จงรักภักดีต่อพระเจ้ามกจงและ พระพันปีชอนชู เป็นอย่างมากและเมื่อพระเจ้ามกจงสละราชสมบัติชเว ฮังผู้นี้ได้ทำหน้าที่ไปกราบทูลเชิญ องค์ชายวัง ซุน ที่ทรงประทับอยู่ ณ วัดแห่งหนึ่งให้มาขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าฮย็อนจง และในระหว่างสงครามกับต้าเหลียวเขากับมหาเสนา คังกัมชัน ได้ทำหน้าที่คุ้มกันพระเจ้าฮย็อนจงให้หนีภัยลงใต้และเมื่อสิ้นสงครามเขากับคังกัมชันได้คุ้มกันพระเจ้าฮย็อนจงกลับมาเมืองหลวงอีกครั้ง

สิ้นชีวิตแก้ไข

ชเว ฮัง ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี ค.ศ. 1024 ในรัชกาล พระเจ้าฮย็อนจง ขณะอายุได้ 52 ปี