พระนางฮ็อนแอ

(เปลี่ยนทางจาก พระพันปีชอนชู)

พระนาง ชอนชู วังแทฮู (เกาหลี천추태후; ฮันจา千秋太后) หรือ สมเด็จพระพันปีหลวงชอนชู เป็นพระราชธิดาองค์โตของพระเจ้าแทจงกับสมเด็จพระชายาซอนอึย มีพระนามเดิมว่า ฮวางโบซู หรือ เจ้าหญิงหญิงซู พระนางมีพระเชษฐาคือ พระเจ้าซองจงแห่งโครยอหรือ เจ้าชายวังชี และมีพระขนิษฐา คือ เจ้าหญิงซอล หรือ พระนางฮอนจอง

พระนางฮ็อนแอ
ประสูติค.ศ. 964
สวรรคตค.ศ. 1029
พระราชสวามีพระเจ้าคยองจง
พระนามเต็ม
สมเด็จพระพันปีหลวงชอนชู
พระบุตรพระเจ้ามกจงแห่งโครยอ องค์ชายวังกึมแห่งฮวางจู
ราชวงศ์โครยอ
พระราชบิดาพระเจ้าแทจง
พระราชมารดาสมเด็จพระชายาซอนอึย

ประวัติ แก้

ปีค.ศ. 979 เจ้าหญิงฮวางโบซูพร้อมกับเจ้าหญิงฮวางโบซอลได้อภิเษกไปเป็นพระมเหสีของพระเจ้าคยองจงแห่งโครยอ เจ้าหญิงฮวางโบซูจึงได้รับพระนามมเหสีว่า สมเด็จพระราชินีฮอนแอ แห่งฮวางจู(헌애왕후 , 獻哀王后) ส่วนเจ้าหญิงฮวางโบซอลได้รับพระนามมเหสีว่า สมเด็จพระราชินีฮอนจอง แห่งฮวางจู(헌정왕후 , 獻貞王后) ปีค.ศ. 980 สมเด็จพระราชินีฮอนแอทรงพระครรภ์และประสูติพระราชโอรส คือ เจ้าชายวังซง ปีค.ศ. 981 พระเจ้าคยองจงแห่งโครยอสวรรคต เจ้าชายวังชีพระเชษฐาของสมเด็จพระราชินีฮอนแอขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าซองจงแห่งโครยอ พระเจ้าซองจงทรงให้สมเด็จพระราชินีฮอนแอ สมเด็จพระราชินีฮอนจองพร้อมกับเหล่าพระมเหสีและพระสนมของพระเจ้าคยองจงออกจากวังหลวงทั้งหมด แต่พระเจ้าซองจงทรงให้เจ้าชายวังซงอยู่ในวังต่อไปและภายหลังทรงแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าชายแคลองรัชทายาทแห่งโครยอ พระเจ้าซองจงพระราชทานนามให้สมเด็จพระราชินีฮอนแอว่า สมเด็จพระราชินีซุงด็อก และพระราชทานวังซุงด็อกให้แต่สมเด็จพระราชินีซุงด็อกและสมเด็จพระราชินีฮอนจองทรงกลับไปประทับที่วังมยองบกกับพระนางซินจองผู้เป็นพระอัยยิกา

ปี ค.ศ. 983 อาณาจักรเหลียวได้นำทัพมาบุกตอนเหนือของอาณาจักรโครยอ สมเด็จพระราชินีซุงด็อกได้มีรับสั่งที่จะต้านศึกอาณาจักรเหลียว คังกัมชันแม่ทัพใหญ่เห็นด้วยกับรับสั่งของสมเด็จพระราชินีซุงด็อก จึงให้การสนับสนุนสมเด็จพระราชินีซุงด็อกแต่กลับถูกคัดค้านไม่ได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าซองจง เรื่องต้านศึกอาณาจักรเหลียวทำให้พระเจ้าซองจงและสมเด็จพระราชินีซุงด็อกต้องบาดหมางกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระเจ้าซองจงเกรงกลัวต่ออาณาจักรเหลียวจึงคิดจะยอมแพ้ แต่สมเด็จพระราชินีซุงด็อกไม่ทรงคิดยอมแพ้ ภายหลังพระสงครามยุติลง

ปี ค.ศ. 997 พระเจ้าซองจงแห่งโครยอสวรรคต เจ้าชายวังซงจึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อมีพระนามว่า พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ พระเจ้ามกจงพระราชทานนามให้สมเด็จพระราชินีซุงด็อกว่า ชอนชูวังแทฮู พระพันปีชอนชูทรงเห็นว่าพระเจ้ามกจงยังทรงพระเยาว์ พระนางจึงได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระนางทำให้อาณาจักรโครยอเป็นปึกแผ่นมั่นคง ปราศจากศึกภายใน สงครามภายนอก พระพันปีชอนชูก็ทรงสนับสนุนคิมชียางเป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักและแต่งงานใหม่กับคิมชียางจนบาดหมางกับเหล่าขุนนางกลุ่มซิลลา ภายหลังขุนนางกลุ่มซิลลาต่อต้านพระพันปีชอนชูทำให้พระราชอำนาจของพระนางในราชสำนักเริ่มสั่นคลอน และทำให้พระเจ้ามกจงทรงออกห่างจากพระพันปีชอนชู ภายหลังทรงครรภ์กับคิมชียางและประสูติพระโอรสคือ เจ้าชายจินแห่งฮวางจูเป็นเหตุทำให้คิมชียางก่อกบฏยึดอำนาจพระเจ้ามกจงและพระพันปีชอนชู แม่ทัพคังโจได้นำกองทัพจากชายแดนทิศเหนือลงมาปราบกบฏคิมชียางทำให้พระเจ้ามกจงกลับสู่ราชสำนักและทรงประกาศสละราชบัลลังก์ หลังจากพระเจ้ามกจงสละราชบัลลังก์พระองค์ได้พาพระพันปีชอนชูและสมเด็จพระราชินีซอนจองพระมเหสีของพระองค์เสด็จไปวังชุงจู เจ้าชายวังซุนพระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีฮอนจองและเจ้าชายวังอุกเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าฮย็อนจงแห่งโครยอทำให้ขุนนางกลุ่มซิลลามีอำนาจในราชสำนักมากขึ้นโดยมีสมเด็จพระราชินีมุนฮวาพระมเหสีของพระเจ้าซองจงแห่งโครยอสนับสนุนและให้ทหารตามไปปลงพระชนม์พระเจ้ามกจงแห่งโครยอในปี ค.ศ. 1009ด้วยเหตุเกรงว่าพระพันปีชอนชูจะเสด็จกลับราชสำนัก หลังจากทหารของสมเด็จพระราชินีมุนฮวาสังหารพระเจ้ามกจงแล้วได้นำพระพันปีชอนชูและสมเด็จพระราชินีซอนจองไปที่วังชุงจูโดยสมเด็จพระราชินีฮอนอึยพระมเหสีอีกพระองค์ของพระเจ้าคยองจงแห่งโครยอเป็นผู้ดูแลพระพันปีชอนชูกับสมเด็จพระราชินีซอนจองแต่ได้กักตัวสองพระนางไว้ในตำหนักเล็กๆในวังชุงจู ปี ค.ศ. 1010จักรพรรดิเหลียวเซิ่งจงนำทัพอาณาจักรเหลียว จำนวน 400,000 นาย มาบุกโครยอข่าวสงครามเหลียวทราบถึงพระพันปีชอนชูทำให้พระนางนำทหารจากวังชุงจูมาช่วยเหลือพระเจ้าฮย็อนจงจนสามารถชนะสงครามได้ แต่ในสงครามครั้งนี้ได้สูญเสียแม่ทัพคังโจไป หลังสงครามยุติลงพระพันปีชอนชูพร้อมกับสมเด็จพระราชินีซอนจองเสด็จไปประทับที่วังมยองบกเมืองฮวางจู จนในปี ค.ศ. 1029 พระพันปีชอนชู สวรรคตอย่างสงบ ในพระราชวังมยองบก โดยมีพระชนม์ 65 พรรษา พระนางได้ถูกจารึกว่าเป็นวีรสตรีแห่งโครยอที่ได้ทำสงครามขับไล่อาณาจักรเหลียวออกจากอาณาจักรโครยอ

พระราชวงศ์ แก้

พระราชอัยกา

พระราชอัยยิกา

พระราชบิดา

  • พระเจ้าแทจง (대종, 戴宗)

พระราชมารดา

  • สมเด็จพระชายาซอนอึย ตระกูล ยู (선의왕후 유씨, 宣義王后 劉氏)พระราชธิดาของพระเจ้าแทโจ กับ สมเด็จพระจักรพรรดินีจองด๊อก ตระกูล ยู

พระเชษฐา

พระขนิษฐา

พระราชสวามี

พระราชโอรส

พระภาคิไนย

ดูเพิ่ม แก้