พระเจ้าคย็องจง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าคยองจง)

พระเจ้าคย็องจง (Gyeongjong) สามารถหมายถึง