ชุดข้อมูล (อังกฤษ: Data set หรือ dataset) เป็นชุดของข้อมูล ในกรณีตารางข้อมูล ชุดข้อมูลอาจจะมีเพียงหนึ่งตารางหรือมากกว่านั้น โดยที่ทุกคอลัมน์ของตารางแสดงถึงตัวแปรเฉพาะ ข้อมูลของทุก ๆ แถวจะสอดคล้องกับเอกสารที่กำหนดรายละเอียดของชุดข้อมูล โดยชุดข้อมูลแสดงรายการตามค่าของตัวแปรแต่ละตัว เช่น ความสูงและน้ำหนักของคุณสมบัติสมาชิกของชุดข้อมูลแต่ละตัว นอกจากนั้น ชุดข้อมูลยังสามารถประกอบด้วยชุดของเอกสารหรือไฟล์[1]

ในข้อมูลแบบเปิด จำนวนชุดข้อมูลถือเป็นหน่วยหนึ่งในการวัดปริมาณข้อมูลที่เผยแพร่ให้แก่สาธารณะชน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Snijders, C.; Matzat, U.; Reips, U.-D. (2012). "'Big Data': Big gaps of knowledge in the field of Internet". International Journal of Internet Science. 7: 1–5.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข