เว็บท่า (อังกฤษ: web portal) หมายถึงเว็บที่รวบรวมลิงก์เว็บไซต์ และบทความต่าง ๆ โดยการจัดหมวดหมู่ให้ดูง่าย และมีหน้าที่นำพาผู้ชมไปยังเว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บท่าอาจให้บริการแบบทั่วไป คือ รวบรวมเว็บไซต์ทุกหมวดหมู่ (general portal) หรือบริการแบบเฉพาะ เช่น เว็บสุขภาพ (health portal) เว็บสื่อ (multimedia portal) เว็บข่าว (news portal)

ตัวอย่างเว็บท่าของไทย และต่างประเทศ

แก้
  • Yahoo! เว็บท่าที่ใหญ่ที่สุดของโลก
  • Sanook.com เว็บท่าที่ใหญ่ที่สุดของไทย