ข้อมูลแบบเปิด คือแนวความคิดที่ว่าข้อมูลบางอย่างควรจะใช้ประโยชน์ได้โดยเสรีสำหรับทุกคน เพื่อใช้และเผยแพร่ตามที่พวกเขาต้องการ โดยไม่มีข้อจำกัดจากลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือกลไกการควบคุมอื่น ๆ[1] เป้าหมายของขบวนการข้อมูลแบบเปิดคล้ายคลึงกับขบวนการ "เปิด" อื่น ๆ นั้น เช่น โอเพนซอร์ซ ฮาร์ดแวร์แบบเปิด เนื้อหาแบบเปิด และ การเข้าถึงแบบเปิด ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลแบบเปิดได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว (เช่น ในประเพณีของเมอร์ตันในวงการวิทยาศาสตร์) ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลแบบเปิดได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว (เช่น ในประเพณีของเมอร์ตันในวงการวิทยาศาสตร์) แต่คำว่า "ข้อมูลแบบเปิด" นั้นได้รับความนิยมเมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วยการกำเนิดของของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการเปิดตัวการริเริ่มของรัฐบาลเกี่ยวกับข้อมูลแบบเปิด เช่น ข้อมูลเปิดโครงการของรัฐบาลเช่น Data.gov และ Data.gov.uk

ภาพรวมแก้ไข

แนวคิดของข้อมูลแบบเปิดไม่ได้ใหม่ แต่นิยามถูกทำให้เป็นทางค่อนข้างใหม่ หลัก ๆ แล้วได้แก่การทำให้เป็นทางการที่อยู่ใน Open Definition ซึ่งสามารถสรุปได้ในข้อความว่า "ส่วนของข้อมูลจะเป็นแบบเปิด ถ้าบุคคลใด ๆ มีเสรีภาพที่จะใช้ นำมาใช้ใหม่ และแจกจ่าย โดยมีข้อบังคับอย่างมากที่สุดแต่เพียงว่าต้องแสดงที่มาและ/หรือต้องอนุญาตแบบเดียวกัน[2]

  1. doi:10.1007/978-3-540-76298-0_52
    This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
  2. See Open Definition home page and the full Open Definition