จำปาศักดิ์ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก จำปาสัก)

จำปาศักดิ์ อาจหมายถึง