จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (เยอรมัน: Kaiser Heinrich V von Heiliges Römisches Reich) (8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1086 - 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1125) เป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์สมัยราชวงศ์ซาเลียน ผู้ทรงครองราชบัลลังก์ระหว่างปี ค.ศ. 1111 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1125 พระองค์เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิไฮน์ริชที่ 4และพระนางเบอร์ธาแห่งซาวอย ไฮน์ริชเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 4 และองค์สุดท้ายของราชวงศ์ซาเลียน ที่เป็นรัชสมัยที่ตรงกับสมัยสุดท้ายของข้อขัดแย้งเรื่องการสถาปนาสมณศักดิ์ (Investiture Controversy ) ซึ่งเป็นความขัดแย้งทางอำนาจระหว่างพระสันตะปาปาและพระมหากษัตริย์ในความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เวิมส์ (Concordat of Worms) พระองค์ก็ทรงยินยอมต่อข้อเรียกร้องในการปฏิรูปเกรกอเรียน

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
Herrschaftsübergabe von Heirich IV. an Heinrich V.jpg
พระปรมาภิไธยจักรพรรดิไฮน์ริชที่ 5
พระอิสริยยศจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ราชวงศ์ซาเลียน
ครองราชย์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์:
ค.ศ. 1111 - ค.ศ. 1125
เยอรมนี:
ค.ศ. 1099 - ค.ศ. 1125
อิตาลี:
ค.ศ. 1098 - ค.ศ. 1125
อาร์ลส์:
ค.ศ. 1105 - ค.ศ. 1125
รัชกาลก่อนจักรพรรดิไฮน์ริชที่ 4
รัชกาลถัดไปจักรพรรดิโลทาร์ที่ 3
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1086
สวรรคต23 พฤษภาคม ค.ศ. 1125
พระราชบิดาจักรพรรดิไฮน์ริชที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
พระราชมารดาเบอร์ธาแห่งซาวอย

พระอิสริยยศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข


ดูเพิ่มแก้ไข