จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 4 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (อังกฤษ: Henry IV, Holy Roman Emperor[1]) (11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1050 - 7 สิงหาคม ค.ศ. 1106) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งเยอรมนีตั้งแต่ ค.ศ. 1056 และจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1084 จนกระทั่งทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1105 ไฮน์ริชทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่สามแห่งราชวงศ์ซาเลียนและเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีอำนาจและมีความสำคัญที่สุดพระองค์หนึ่ง รัชสมัยของพระองค์เป็นสมัยที่ทรงประสบข้อขัดแย้งเรื่องการสถาปนาสมณศักดิ์กับพระสันตปาปา และสงครามกลางเมืองกับผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์อิตาลีและเยอรมนี

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
Heinrich 4 g.jpg

พระปรมาภิไธย จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 4 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ราชวงศ์ ซาเลียน
ครองราชย์ โรมันอันศักดิ์สิทธิ์:
ค.ศ. 1084 - ค.ศ. 1105
เยอรมนี:
ค.ศ. 1056 - ค.ศ. 1105
อิตาลี:
ค.ศ. 1080 - ค.ศ. 1093
อาร์ลส:
ค.ศ. 1056 - ค.ศ. 1105
รัชกาลก่อน จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 3 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 5 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1050
กอสลาร์ ในประเทศเยอรมนี
สวรรคต 7 สิงหาคม ค.ศ. 1106 (55 พรรษา)
พระราชบิดา จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 3 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
พระราชมารดา แอ็กเนสแห่งปัวตู

พระอิสริยยศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Britannica online encyclopedia article on Henry IV (Holy Roman emperor)[1]

ดูเพิ่มแก้ไข