จักรพรรดิจอห์นที่ 8 พาลาโอโลกอส

จักรพรรดิโรมัน

จักรพรรดิจอห์นที่ 8 พาลาโอโลกอส (อังกฤษ: John VIII Palaiologos; กรีก: Ίωάννης Η' Παλαιολόγος) (18 ธันวาคม ค.ศ. 139231 ตุลาคม ค.ศ. 1448) จอห์นที่ 8 ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์[1]ของราชวงศ์พาลาโอโลกอส ผู้ทรงครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 1425 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1448 จอห์นเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1392 เป็นพระราชโอรสองค์โตในจักรพรรดิมานูเอลที่ 2 พาลาโอโลกอสและจักรพรรดินีเฮเลนา ดรากาสผู้เป็นพระธิดาของเจ้าชายคอนสแตนติน ดรากาสแห่งเซอร์เบีย ก่อนที่จะทรงราชย์ด้วยพระองค์เองจอห์นทรงเป็นจักรพรรดิคู่กับพระราชบิดามาก่อน

จอห์นที่ 8 พาลาโอโลกอส
จักรพรรดิ แห่ง จักรวรรดิไบแซนไทน์
Cappella dei magi, giovanni viii paleologo.jpg

จักรพรรดิจอห์นที่ 8 พาลาโอโลกอส
โดยเบนนอซโซ กอซโซลิ
ราชวงศ์ พาลาโอโลกอส
สมัย ค.ศ. 142531 ตุลาคม ค.ศ. 1448
รัชกาลก่อนหน้า จักรพรรดิมานูเอลที่ 2 พาลาโอโลกอส
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 11 พาลาโอโลกอส
ข้อมูลส่วนพระองค์
เกิด 18 ธันวาคม ค.ศ. 1392
เสียชีวิต 31 ตุลาคม ค.ศ. 1448
บิดา จักรพรรดิมานูเอลที่ 2 พาลาโอโลกอส
มารดา จักรพรรดินีเฮเลนา ดรากาส
ภรรยา อันนาแห่งมอสโคว์
โซเฟียแห่งมอนเฟอร์รัต
มาเรียแห่งเทรบิซอนด์
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิไบแซนไทน์

อ้างอิงแก้ไข

  1. Catholic Encyclopedia: The Byzantine Empire[1]

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ จักรพรรดิจอห์นที่ 8 พาลาโอโลกอส