จอร์จ บูล

นักคณิตศาสตร์ นักปรัชญา และนักตรรกศาสตร์ชาวอังกฤษ (ค.ศ. 1815–1864)

จอร์จ บูล (อังกฤษ: George Boole) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ผลงานสำคัญคือการคิดพีชคณิตแบบบูลขึ้น อันเป็นรากฐานสำคัญของ ตรรกศาสตร์ และวงจรดิจิตอล จอร์จ บูล นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัย College Cork ผู้ที่นิยามพีชคณิตดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางตรรกศาสตร์ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 พีชคณิตแบบบูลนำเทคนิคทางพีชคณิตมาใช้กับนิพจน์ในตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ ในปัจจุบันพีชคณิตแบบบูลได้ถูกนำไปประยุกต์อย่างแพร่หลายในการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่นำไปใช้คนแรกคือคลาวด์ อี. แชนนอน นักวิทยาศาสตร์แห่งห้องทดลองเบลล์ (Bell Laboratory) ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยนำมาใช้ในการวิเคราะห์วงจรเน็ตเวิร์กที่ทำงานต่อกันหลาย ๆ ภาค เช่น วงจรของโทรศัพท์ เป็นต้น เมื่อมีการพัฒนาวงจร คอมพิวเตอร์ขึ้นก็ได้มีการนำเอาพีชคณิตบูลีนมาใช้ในการคำนวณ ออกแบบ และอธิบายสภาวะการทำงานของสถานะวงจรภายในระบบคอมพิวเตอร์ โดยพีชคณิตบูลีนเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบวงจรตรรกของระบบดิจิตอล

จอร์จ บูล
George Boole.jpg
เกิด2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2358 (ลินคอร์น ประเทศอังกฤษ)
เสียชีวิต8 ธันวาคม พ.ศ. 2407 (คันทรี่คอร์ก ไอร์แลนด์)
ยุคปรัชญาศตวรรษที่ 19
แนวทางปรัชญาตะวันตก
สำนักศูนย์คณิตศาสตร์แห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์
ความสนใจหลัก
คณิตศาสตร์, ตรรกศาสตร์, ปรัชญาคณิตศาสตร์
แนวคิดเด่น
พีชคณิตแบบบูล
ได้รับอิทธิพลจาก

ผลงานที่สำคัญแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข